ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ełku
Nr aktu prawnego
892.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2021-07-29
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Ełk.
Nr aktu prawnego
891.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2021-07-22
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego
Nr aktu prawnego
890.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2021-07-21
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
Nr aktu prawnego
889.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2021-07-21
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oraz ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
888.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
podziału kompetencji i obowiązków przy realizacji projektu
Nr aktu prawnego
887.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zatrudnienia dyrektora Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
Nr aktu prawnego
886.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zatrudnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku
Nr aktu prawnego
885.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego
Nr aktu prawnego
884.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
powołania zespołu projektowego
Nr aktu prawnego
883.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji