ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2021-08-18
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
pozytywnego zaopiniowania zmian w Regulaminie organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku
Nr aktu prawnego
902.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2021-08-18
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji.
Nr aktu prawnego
901.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na zawarcie umowy zniesienia odrębnej własności lokali niemieszkalnych
Nr aktu prawnego
900.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
nabycia nieruchomości
Nr aktu prawnego
899.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych nieprzekraczających kwoty 130 000 złotych w Urzędzie Miasta Ełku, które są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.
Nr aktu prawnego
898.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2021-08-10
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmiany w budżecie
Nr aktu prawnego
897.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2021-08-09
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
896.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2021-08-09
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ełku
Nr aktu prawnego
895.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2021-08-06
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na 2021 rok
Nr aktu prawnego
894.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2021-08-06
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na 2021 rok
Nr aktu prawnego
893.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji