ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli wdrożenia Ełckiego Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku
Nr aktu prawnego
XXXIII.333.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ełku
Nr aktu prawnego
XXXIII.332.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej
Nr aktu prawnego
XXXIII.330.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłat dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Ełk.
Nr aktu prawnego
XXXIII.329.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Kolbego, Baranki”
Nr aktu prawnego
XXXIII.328.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Ełku
Nr aktu prawnego
XXXIII.327.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII.326.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021– 2032
Nr aktu prawnego
XXXIII.325.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2021-08-19
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego
Nr aktu prawnego
905.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2021-08-18
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie kultury fizycznej
Nr aktu prawnego
904.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji