ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
924.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
923.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2021-09-16
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej
Nr aktu prawnego
922.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2021-09-16
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne na terenie miasta Ełku
Nr aktu prawnego
921.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2021-09-16
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zatwierdzenia do realizacji zadań publicznych
Nr aktu prawnego
920.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2021-09-10
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmian w budżecie miasta Ełku na 2021 rok
Nr aktu prawnego
919.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
przyznania nagrody w dziedzinie kultury fizycznej
Nr aktu prawnego
918.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2021-09-01
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ełku
Nr aktu prawnego
917.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Projektu: „Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku – zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat”
Nr aktu prawnego
916.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Gminę Miasto Ełk
Nr aktu prawnego
915.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji