ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Ełku przy ul. Sportowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-20 13:26:21 przez Ilona Paczyńska

Akapit nr - brak tytułu

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku, przy ul. Sportowej, ujawnionych w księdze wieczystej OL1E/00013491/5, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów:
  1. nr 2153/5 o pow. 0,0948 ha – cena wywoławcza 238.113,00 zł netto, wadium 47.000,00 zł brutto, w tym podatek VAT 23%;
  2. nr 2153/6 o pow. 0,0899 ha – cena wywoławcza 225.863,00 zł netto, wadium 45.000,00 zł brutto, w tym podatek VAT 23%;
  3. nr 2153/7 o pow. 0,1263 ha – cena wywoławcza 316.863,00 zł netto, wadium 63.000,00 zł brutto, w tym podatek VAT 23%.
Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoimi ustaleniami obejmowałby przedmiotowe nieruchomości.
W obrocie prawnym pozostaje decyzja Prezydenta Miasta Ełku nr 25/2021, znak: PG-PP.6730.13.2021.SD z dnia 06.07.2021 r. o warunkach zabudowy, ustalająca sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie maksymalnie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz maksymalnie trzech budynków gospodarczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Niniejsza decyzja przewiduje m.in. szerokość elewacji frontowych dla projektowanych budynków mieszkalnych od 8 m do 12 m, powiązania komunikacyjne – projektowanymi zjazdami z gminnej drogi publicznej ul. Sportowej.
Przetarg został wyznaczony na dzień 16 września 2022 r, na godzinę 1000. Miejsce przeprowadzenia przetargu - sala konferencyjna w Urzędzie Miasta Ełku.
Zgodnie z warunkami przetargu w terminie do dnia 9 września 2022 r. na rachunek Urzędu Miasta Ełku nie wpłynęły ww. wadia, w związku z czym przetarg na sprzedaż nieruchomości opisanych w pkt 1-3 zakończył się wynikiem negatywnym.
Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Mirosław Hołubowicz

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony