ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 5/5

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-08-10 09:40:37 przez Sylwia Prądzyńska

Akapit nr - brak tytułu

Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego
 
​wyznaczonego na dzień 9 sierpnia 2022 r. na godzinę 1000 w Urzędzie Miasta Ełku na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, o pow. użytkowej 100,26 m2, położonego na II piętrze w budynku nr 5 przy ul. Wojska Polskiego w Ełku wraz z udziałem wynoszącym 33/232 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, oraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 33/232 części w działce gruntu oznaczonej nr 430 o pow. 232 m2
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nr 5 przy ul. Wojska Polskiego ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr OL1E/00007799/9.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoimi ustaleniami obejmowałby nieruchomość położoną na terenie obrębu 1 miasta Ełku przy ul. Wojska Polskiego 5, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów numerem 430 i Rada Miasta Ełku nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze obejmującym wyżej wymienioną działkę.
Ponadto Prezydent Miasta Ełku, wydał na działkę ozn. nr 430, niżej wymienione decyzje:
1) w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
  • nr 23/2012 z dnia 18.06.2012 r., dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w parterze budynku przy ul. Wojska Polskiego 5, na lokal handlowo-usługowy,
  • nr 54/2018 z dnia 10.10.2018 r., dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 2, położonego na parterze budynku przy ul. Wojska Polskiego 5, na lokal usługowy (salon kosmetyczny).
2) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:
  • nr 23/2009 z dnia 25.11.2009 r., dla inwestycji polegającej na budowa i przebudowie linii kablowych SN 15kV, linii kablowych nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi.
Jednocześnie informuję, że ww. nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).
 
Cena wywoławcza - 272.790,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych).
Wadium - 54.550,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych).
 
W terminie do dnia 3 sierpnia 2022 r. na konto Urzędu Miasta Ełku nie wpłynęło wadium jw., w związku z czym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
Zastępca Prezydenta Miasta
 
Artur Urbański

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony