ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 182/4 przy ul. Pułaskiego w Ełku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-08-02 07:52:24 przez Radosław Nasalski

Akapit nr - brak tytułu

INFORMACJA
o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej po­łożonej na terenie miasta Ełku stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, według poniższego zestawienia:
 
1. Położenie nieruchomości:
Ełk, ul. Pułaskiego
 
2. Oznaczenie nieruchomości (obręb - numer działki):
1 – 182/4
 
3. Numer księgi wieczystej:
OL1E/00012943/2
 
4. Powierzchnia nieruchomości:
1,4637 ha
 
5. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Jezioro Ełckie”:
Teren dróg publicznych klasy dojazdowej
 
6. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy:
Stanowisko nr 1 – 6 m2
 
7. Cel dzierżawy:
Sprzedaż pamiątek, wyrobów artystycznych, biżuterii, okularów, kapeluszy, rękodzieła związanego z regionem ełckim
 
8. Okres dzierżawy:
Od 1 lipca 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 30 września 2022 r. (maksymalny możliwy okres dzierżawy – 3 miesiące)
 
9. Termin i miejsce przetargu:
  1. 26 lipca 2022 roku o godz. 11:00
  2. Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój 120 (mała sala konferencyjna)
10. Wysokość czynszu dzierżawnego:
Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosiła 300 zł netto (za stoisko o powierzchni 6 m2), minimalne postąpienie wynosiło 10% stawki wywoławczej.
 
11. Komisja stwierdziła, że zgodnie z warunkami przetargu w wyznaczonym terminie, tj. do 21 lipca 2022 r. na rachunek Urzędu Miasta Ełku wpłynęły wadia wpłacone przez:
  1. Pana Wojciecha Kempisty, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ELIPSA WOJCIECH KEMPISTY, NIP 8841187054, REGON 519573576,  ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej: 19-300 Ełk, ul. Juliana Tuwima 26 lok. 42,
  2. Pana Piotra Chojnowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PIOTR CHOJNOWSKI FIRMA HANDLOWA „PIOTREK”, NIP 845142801, REGON 280330329,  ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej: 19-300 Ełk, ul. Juliana Tuwima 26A lok. 63.
Pan Wojciech Kempisty nie posiada zaległości wobec Urzędu Miasta oraz Gminy Miasta Ełk oraz został dopuszczony do przetargu i wziął w nim udział.
Pan Piotr Chojnowski nie posiada zaległości wobec Urzędu Miasta oraz Gminy Miasta Ełk oraz został dopuszczony do przetargu i wziął w nim udział.
 
12. Najwyższą opłatę miesięczną zaoferował za stanowisko nr 1 – w wysokości 5000,00 zł netto miesięcznie zaoferował Pan Piotr Chojnowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIOTR CHOJNOWSKI FIRMA HANDLOWA „PIOTREK”, NIP 8451423801, REGON 280330329,  ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej: 19-300 Ełk, ul. Juliana Tuwima 26A lok. 63,
 
13. Okres wywieszenia informacji na tablicy ogłoszeń:
7 dni w terminie od 3 do 9 sierpnia 2022 r.
 
14. Dodatkowe informacje w sprawie:
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospo­darki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel. 87-732-62-34)
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA
 
Mirosław Hołubowicz

 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony