ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Prezydent Miasta Ełku ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-07-27 15:03:20 przez Agnieszka Stasiewicz

Akapit nr - brak tytułu

                                                                                                                                                                                              Ełk, 27.07.2022 roku
MK-L.7150.24.2022.AP
                                                          
 
OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Ełku ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych - bez możliwości wykupu
i zamiany - położonych w Ełku, przy ulicy
- Gdańskiej 30 lok. nr 2u i 3u o pow. użytkowej                             - 59,95 m²,
- Gdańskiej 24A lok. nr 2u o pow. użytkowej                                 - 21,45 m²,
- J. Dąbrowskiego 10 lok. 5u o pow. użytkowej                             - 60,26 m2.
 
Cena wywoławcza czynszu za najem 1 m² powierzchni użytkowej lokalu - 18,00 zł.
Ustala się postąpienie w wysokości – 1,00 zł/m².
Przetarg odbędzie się 17 sierpnia 2022 r. o godzinie  900 w sali konferencyjnej tut. Urzędu.
Osoby chętne do wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w terminie do 12 sierpnia
2022 r.  w wysokości:
- na lokal użytkowy przy ul. Gdańskiej 30 lok. nr 2u i 3u  - 1100,00 zł,
- na lokal użytkowy przy ul. Gdańskiej 24A lok. nr 2u  – 400,00 zł,
- na lokal użytkowy przy ul. J. Dąbrowskiego 10 lok. 5u – 1100,00 zł,
 
na konto PKO Bank Polski nr 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538
 
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu lub przepada na rzecz wynajmującego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy najmu 7 dni od dnia zakończenia przetargu.
W celu dokonania oględzin lokalu należy zwrócić się do „Administrator” Sp. z o. o. w Ełku
przy ul. Wojska Polskiego 68, tel. 87 732 6467.
 
  UWAGA
Do wylicytowanej stawki czynszu będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Pozostałe składniki dotyczące opłat eksploatacyjnych takie jak: c.o., woda, kanalizacja, wywóz nieczystości oraz podatek od nieruchomości nie wchodzą w skład stawki czynszu. Termin wnoszenia opłat do 10 dnia każdego miesiąca.
Przetarg może być unieważniony przez Prezydenta Miasta bez podania przyczyny.
 
 
                                                                                                                                                                                                  Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                                                                        Mirosław Hołubowicz
 
 
« powrót do poprzedniej strony