ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Aktualizacja Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-12-04 09:06:16 przez Andrzej Lemieszonek, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Miasto Ełk i Gmina Ełk współpracują w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku (MOF Ełk) od 2014 r. na podstawie Uchwały Nr XLI.399.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powołania Związku ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku. W 2015 r. rady obu gmin uchwaliły Strategię Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025, w oparciu o którą w MOF Ełk wdrażany jest instrument finansowy UE na lata 2014-2020 pod nazwą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).
 
Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1378) wprowadziła nowy system dokumentów strategicznych, obowiązujący od 13.11.2020 r. Gminy sąsiadujące ze sobą i powiązane funkcjonalnie mogą przygotować strategię rozwoju ponadlokalnego, będącą wspólną strategią rozwoju tych gmin. Ustawa określa szereg wymagań proceduralnych i merytorycznych względem tego dokumentu i procesu jego opracowania, dlatego konieczna jest aktualizacja Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk i dostosowanie jej do wymagań ustawowych, a także do zasad nowego okresu programowania UE, zapisów Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030 oraz aktualnych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych rozwoju społeczno-gospodarczego. Zaktualizowana strategia, po przyjęciu przez rady gmin, bedzie podstawą do negocjacji z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego ws. przeznaczenia dla MOF Ełk środków finansowych w ramach ZIT na lata 2021-2027.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony