ˆ

Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ełku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia z linią elektroenergetyczną nN do 1kV na Cmentarzu Komunalnym nr 1 w Ełku; cz. dz. nr 3071