ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp zwanego „Ełk – Sielska” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja ogłoszona dnia 2023-11-15 14:37:45 przez Barbara Nartowicz

Ponowne (IV) wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp zwanego „Ełk – Sielska” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ełk, 14 listopada 2023 roku
PG-PP.6721.1.2021.BN
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Sielska

 
Na podstawie art. 17 pkt 9) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, 1506, 1597), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688), oraz na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) i uchwały Rady Miasta Ełku nr XXVII.262.2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Sielska”,

 
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Sielskawraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 22 listopada 2023 roku do 22 grudnia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, ul. marsz. J. Piłsudskiego 4, w godzinach pracy urzędu tj. od 8.00 do 16.00 (poniedziałek) oraz od 7.30 do 15.30 (wtorek- piątek), w pokoju nr 232. Informacje udzielane są także telefonicznie: (87) 73 26 152 i mailowo:
W siedzibie Urzędu Miasta Ełku można także zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, ponadto wyłożony projekt planu miejscowego jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne-Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego-w trakcie realizacji

 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 grudnia 2023 roku o godz. 09.00 w małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ełku.

 
Uwagi do projektu planu należy wnieść do Prezydenta Miasta Ełku do dnia 8 stycznia 2024 roku w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19- 300 Ełk, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e- mail: , a także na adres skrzynki podawczej ePUAP:/umelk/SkrytkaESP. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania, albo siedziby (zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 
                                                                                                                                 Z up. PREZYDENTA
                                                                                                                                  Z- ca Prezydenta Miasta
                                                                                                                                Mirosław Hołubowicz

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Nartowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-15 14:26:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Nartowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-15 14:37:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Barbara Nartowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-15 14:46:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
316 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony