ˆ

Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie oraz opublikowanie w prasie artykułu promocyjnego dotyczącego realizacji projektu pn.: „Transgraniczna społeczność zrozumienia”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Informacja ogłoszona dnia 2022-07-12 10:25:10 przez Emilia Lankamer

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie oraz opublikowanie w prasie artykułu promocyjnego dotyczącego realizacji projektu pn.: „Transgraniczna społeczność zrozumienia”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020.
 
Do ww. zamówienia przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych nie mają zastosowania, ponieważ wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
Zapytanie ofertowe prowadzone będzie zgodnie Zarządzeniem Nr 678.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych w Urzędzie Miasta Ełku oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych nieprzekraczających kwoty 130 000 złotych w Urzędzie Miasta Ełku, które są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.
 
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk
 
II. Przedmiot oferty:
Opracowanie oraz opublikowanie w prasie artykułu promocyjnego dotyczącego realizacji projektu pn.: „Transgraniczna społeczność zrozumienia”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020.
 
- lokalizacja w serwisie zawierającym wiadomości z regionu/powiat ełcki;
- rozmiar artykułu: format A4,
- informacje, które powinien zawierać artykuł:
 • logo Unii Europejskiej (flaga);
 • logo Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska;
 • napis: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
 • logo Ełku lub herb Miasta Ełku;
 • opis projektu zawierający m.in. rodzaj i tytuł operacji, wartość całkowitą projektu oraz kwotę dofinansowania z Programu INTERREG V-A Litwa-Polska 204-2020, a także nazwę Beneficjenta;
 • opis realizowanej inwestycji;
 • w artykule ma zostać zamieszczone co najmniej 1 zdjęcie.
 • Wykonawca odpowiada za napisanie artykułu, jego zredagowanie i opublikowanie;
- layout artykułu (ostateczna wersja artykułu wraz ze zdjęciami) musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2022 r.
- Artykuł powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi, które dostępne są na stronie www.lietuva-polska.eu.
 
III. Termin publikacji: od daty podpisania umowy do 19 sierpnia 2022 r.
 
IV. Oferta powinna zawierać:
Koszt wykonania przedmiotu zamówienia (cena brutto).
 
V. Miejsce złożenia oferty:
- Ofertę należy złożyć do dnia 20.07.2022 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 02 (kancelaria ogólna).
- Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na artykuł dla projektu „Transgraniczna społeczność zrozumienia”.
 
VI. Sposób oceny ofert:
1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto. 
2. Informacja o wybranych ofertach zostanie zamieszczona w formie protokołu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie miasta Ełk, następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 
VII. Osoba do kontaktu:
Osoba do kontaktu: Emilia ">'); // --> Lankamer, , 87 732 61 21.
 
VIII. Postanowienia końcowe
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 922) niniejszym informuję, iż:
 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia czynności kontrolnych i audytowych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.
 
 
 
                                                                                                                                                                   Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                                                 Artur Urbański

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Lankamer
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-12 10:21:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Emilia Lankamer
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-12 10:25:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Emilia Lankamer
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-22 08:26:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony