ˆ

Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania oferty na opracowanie oraz opublikowanie w serwisie internetowym artykułu promocyjnego dotyczącego zakończenia realizacji projektu pn.: „Poprawa mobilności miejskiej w MOF Ełk - na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-24 14:40:19 przez Anna Wielgat

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 24 listopada 2021 roku
 
SR.042.3.6.2020                      
 
Zaproszenie do składania oferty na
opracowanie oraz opublikowanie w serwisie internetowym artykułu promocyjnego
 
Zapytanie ofertowe
Ponieważ wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł, niniejsze postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - art. 2 ust. 1 pkt 1 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł, które są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 (załącznik do Zarządzenia nr 706.2021 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 26 stycznia 2021 r.)
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk
 
II. Przedmiot oferty:
Opracowanie oraz opublikowanie w serwisie internetowym artykułu promocyjnego dotyczącego zakończenia realizacji projektu pn.: „Poprawa mobilności miejskiej w MOF Ełk - na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 1. artykuł sponsorowany zamieszczony na stałe w serwisie na okres 7 dni (bez rotacji z innymi reklamami)
 2. lokalizacja w serwisie zawierającym wiadomości z regionu/powiat ełcki
 3. rozmiar artykułu: format A4,
 4. informacje, które powinien zawierać artykuł:
 • znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu (w tym przypadku Program Operacyjny);
 • oficjalne logo promocyjne województwa (symbol WARMIA-MAZURY wraz z hasłem reklamowym „Zdrowe życie, czysty zysk”);
 • flaga Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • barwy Rzeczypospolitej Polskiej;
 • opis projektu zawierający m.in. rodzaj i tytuł operacji, wartość całkowitą projektu oraz kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także nazwę Beneficjenta;
 • opis realizowanej inwestycji;
 • w artykule ma zostać zamieszczone co najmniej 1 zdjęcie.
 1. Wykonawca odpowiada za napisanie artykułu, jego zredagowanie i opublikowanie;
 2. tło artykułu w kolorze białym, czcionka z serii ARIAL CE, kolorowe zdjęcia oraz loga;
 3. layout artykułu (ostateczna wersja artykułu wraz ze zdjęciami) musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 8 grudnia 2021 r.
Artykuł powinien być wykonany zgodnie z ogólnymi zasadami promowania programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie:
 
III. Termin publikacji:
7 dni (bez rotacji) – od 10 grudnia 2021 r.
 
IV. Oferta powinna zawierać:
Specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto).
 
V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 02 (kancelaria ogólna) do dnia 2 grudnia b.r. do godz. 15.30, osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do urzędu).  Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: opracowanie oraz opublikowanie w serwisie internetowym artykułu promocyjnego dotyczącego zakończenia realizacji projektu „Poprawa mobilności miejskiej w MOF Ełk - na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki
 
VI. Sposób oceny ofert:
 1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 4. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta, następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania.
 5. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 
VII. Osoba do kontaktu:
Anna Wielgat, tel. 087 73 26 131, e-mail:
 
VIII. Postanowienia końcowe
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani / Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani / Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego czynności kontrolnych i audytowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.
 
 
                                                                                                           ZASTĘPCA PREZYDENTA
                                                                                                                        MIASTA
                                                                                                               Mirosław Hołubowicz
 
                                                                                       

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Wielgat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-24 14:29:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Wielgat
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-24 14:40:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Wielgat
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-24 14:40:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
33 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony