ˆ

Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania oferty na opracowanie, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dla projektu.: „Rozwój e-usług w mieście Ełk”

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-22 14:58:45 przez Anna Wielgat

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 22 listopada roku
SR.042.1.3.2019
                                   
 
Zaproszenie do składania oferty na opracowanie, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej
dla projektu.: „Rozwój e-usług w mieście Ełk”
 
Zapytanie ofertowe
Ponieważ wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł, niniejsze postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - art. 2 ust. 1 pkt 1 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł, które są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 (załącznik do Zarządzenia nr 706.2021 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 26 stycznia 2021 r.)
I. Zamawiający
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk
II. Przedmiot oferty
Opracowanie, wykonanie oraz montaż tablicy pamiątkowej dla projektu pn.: „Rozwój e-usług w mieście Ełk”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 1. Rozmiar tablicy: 42 cm (wysokość) x 59,4 cm (szerokość), format A2
 2. materiał – szkło hartowane o grubości 8 mm, mocowanie do ściany na śruby dystansowe srebrne,
 3. ilość – 1 szt. zamontowana w budynku Urzędu Miasta we wskazanym miejscu.
 4. Informacje, które powinna zawierać tablica:
 • nazwa beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu,
 • zestaw logo – znaki Funduszy Europejskich  i Unii Europejskiej oraz oficjalne logo promocyjne województwa oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
e) Tło tablicy w kolorze białym, czcionka z serii Ubuntu.
Do wykonania tablic powinien być zastosowany trwały materiał (co najmniej 5 lat).
Tablica pamiątkowa powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO Warmia i Mazury, które dostępne są na stronie https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu
W tym przypadku proszę zapoznać się z zasadami dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018 r.
 
III. Czas realizacji
do 15 grudnia 2021 roku.
 
IV. Oferta złożona na formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania) powinna zawierać:
Specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto).
 
V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 02 (kancelaria ogólna) do 30 listopada b.r. do godz. 15.30 osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do urzędu). Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: opracowanie, wykonanie oraz montaż tablicy pamiątkowej dla projektu „Rozwój e-usług w mieście Ełk”.
VI. Sposób oceny ofert:
 1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 4. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta. następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania.
 5. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
VII. Osoba do kontaktu.
Anna Wielgat, tel. 087 73 26 131, e-mail:
Dariusz Gienieczko, tel. 087 73 26 116, e-mail:
VIII. Postanowienia końcowe
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego czynności kontrolnych i audytowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.
 
 
                                                                                                                                                                              PREZYDENT MIASTA
                                                                                                                                                                              Tomasz Andrukiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Wielgat
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-22 14:54:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Wielgat
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-22 14:58:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Wielgat
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-22 14:58:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
34 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony