ˆ

Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie 2 czerwca 2022 r. Festiwalu otwierającego Park Montessori przy Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” w Ełku dla 70 uczestników z Polski i Litwy (40 osób z Polski, 30 osób z Litwy) w ramach realizowanego projektu „Transgraniczna Społeczność zrozumienia” realizowanego z Programu INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie 2 czerwca 2022 r. Festiwalu otwierającego Park Montessori przy  Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” w Ełku dla 70 uczestników  z Polski i Litwy (40 osób z Polski, 30 osób z Litwy) w ramach realizowanego projektu „Transgraniczna Społeczność zrozumienia” realizowanego z Programu INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020.
 
Do ww. zamówienia przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych nie mają zastosowania, ponieważ wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
Zapytanie ofertowe prowadzone będzie zgodnie Zarządzeniem Nr 678.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych w Urzędzie Miasta Ełku oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych nieprzekraczających kwoty 130 000 złotych w Urzędzie Miasta Ełku, które są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.
 
Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk
ul. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
 
Przedmiot zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie festiwalu otwierającego Park Montessori przy  Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” w Ełku dla 70 uczestników  z Polski i Litwy (40 osób z Polski, 30 osób z Litwy)
w ramach realizowanego projektu „Transgraniczna Społeczność zrozumienia” realizowanego
z Programu INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020.
 
W imprezie weźmie udział 70 osób, 40 uczestników z Polski, 30 uczestników z Litwy. Uczestnikami będą zarówno dzieci jak również osoby dorosłe i starsze, zaproszeni goście, NGO, pracownicy UM Ełk, MOPS, ECRS „STAJNIA”.
Program i szczegółowy zakres wydarzenia będzie uzgodniony z dyrektorem w MP Słoneczna Ósemka, na co najmniej 2 tygodnie przed organizacją. 
Wykonawca zapewni obecność 2 prowadzących – będą to osoby prowadzące festiwal, konkursy, występy, będą przekazywać informacje od Zamawiającego, Dyrektora MP Słoneczna Ósemka oraz zachęcać do czynnego udziału w wydarzeniu (max 6 godzin);
Wykonawca zapewni scenę zadaszoną o wymiarach min. 8 m x 6 m z nagłośnieniem liniowym i światłem (wraz z transportem na miejsce festiwalu) od godz. 9.00 do zakończenia festiwalu.
Wykonawca zapewni tłumacza języka litewskiego w dniu 2 czerwca 2022r.  (max 6 godzin);
Wykonawca przygotuje „plac zabaw” dla dzieci:
dmuchane zjeżdżalnie 3 różne typy (wraz z osobami do opieki nad dziećmi)- max 3 godziny;
Wyżej wymienione urządzenia muszą być sprawne technicznie, spełniać wymagania Ustawy z dn. 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, i posiadać wszelkie certyfikaty i atesty wymagane standardami i odpowiednimi przepisami prawa dla tego typu urządzeń.
Wykonawca przedstawi do wglądu Zamawiającemu atesty / certyfikaty dot. Urządzeń poświadczające spełnienie w/w wymagań najpóźniej do dnia 31.05.2022 r.
Wykonawca zapewni animatorów do malowania twarzy, puszczania baniek, robienia waty cukrowej i  przygotuje do tego niezbędne stoika/zapewni sprzęt, produkty itp. (max 3 godziny);
Wykonawca zapewni instruktorów siatkówki, koszt trenerów piłki nożnej – którzy zaangażują dzieci, dorosłych do wspólnej zabawy. Miejsce zostanie wyodrębnione w parku. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt do gier, zabaw np. piłki itp. (max 3 godziny);
Wykonawca zapewni (przerwy kawowe dla uczestników, lunch) w ilości nie mniejszej niż 70 porcji. Menu zostanie ustalone z Wykonawca po podpisaniu umowy na realizację usługi.
Serwis kawowy powinien odpowiadać następującym kryteriom:
- kawa (rozpuszczalna, sypana) i herbata (w szaszetkach czarna, zielona, owocowa) wg potrzeb – wrzątek podany w termosach;
- woda mineralna gazowana i niegazowana w butelkach 0,5 l;
- soki owocowe 100% podawane w butelkach (2-3 rodzaje; 200ml/os.);
- dodatki: mleko, cukier biały, brązowy, cytryna;
- ciasteczka kruche lub francuskie lub muffiny lub kruche babeczki z owocami: min. 4 rodzaje (po 3 szt./os.);
- owoce: min. 3 rodzaje, w tym południowe i krajowe, po 100 g/os.
Posiłek w formie lunchu powinien składać się
- zupa, 200 ml/os;
- ciepłe danie mięsne lub rybne porcja na osobę: min. 150 g
dodatki:
- ziemniaki puree lub pieczone, porcja na osobę: 170-200 g lub ryż,
porcja ok. 50g na osobę;
- surówki - 2 rodzaje, łącznie porcja na osobę min. 100 g;
- napoje zimne: woda mineralna gazowana i niegazowana w butelkach 0,5 l;
- soki owocowe 100%, - soki owocowe 100% podawane w butelkach (2-3 rodzaje; 200ml/os.);
-  napoje gorące:  kawa i herbata– wrzątek podany w termosach;
- woda mineralna gazowana i niegazowana w butelkach 0,5 l;
- dodatki: mleko, cukier biały, brązowy, cytryna;
- deser: ciasto porcja na osobę min. 50 g., min. 2 rodzaje np.: drożdżowe lub francuskie lub tortowe lub sernik;
- owoce: min. 3 rodzaje, krajowe i południowe, porcja na osobę: 100 g.
Wykonawca zapewni tort dla 70 uczestników wydarzenia. Na torcie znajdzie się logo programu INTERREG Litwa-Polska, oraz elementy dekoracyjne ustalone z Zamawiającym.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie także:
 • Zapewnienia wyposażenia (stoły i ławy) min. 5 do przygotowania stoisk, ekspozycji itp.
 • Rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora;
 • Dbanie o czystość terenu imprezy w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu;
 • Pozostawienia terenu w takim stanie w jakim został udostępniony;
 • Dbania o czystość oraz estetykę miejsca serwowania cateringu, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na odpady, oraz bieżące sprzątanie miejsca, w którym serwowane są posiłki;
 • Wykonawca będzie korzystał z opakowań, naczyń i sztućców wykonanych z materiałów biodegradowalnych (miski, talerzyki, kubki do kawy i herbaty, kubki do zimnych, ciepłych napojów, sztućce, zastawa itp.);
 • Wykonawca odpowiedzialny będzie za obsługę oraz przygotowanie stołów, obrusów, dekoracji, ekspozycji, podania cateringu, zapewnienia naczyń ekologicznych, sprzątniecie po cateringu oraz całym wydarzeniu, pilnowanie czystości;
 • Wykonawca zapewni miejsce do siedzenia dla uczestników np. min 10 palet;
 • Wykonawca przygotuje  fotorelację z wydarzenia (zdjęcia – min 20 dobrej jakości, krótki filmik min. 3 minuty);
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z Koordynatorem projektu oraz Dyrektorem MP „Słoneczna Ósemka” w Ełku w przygotowaniu wydarzenia;
 • Oznakowanie materiałów (lista obecności, oznakowanie i innych) zgodnie z zasadami promocji Programu INTERREG Litwa-Polska 2014-2020 dostępnych na stronie https://lietuva-polska.eu/pl/interreg.html.
Miejsce: Park Montessori przy Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka w Ełku”, ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk.
Termin wykonania usługi: 2 czerwca 2022 r. Godzina zostanie ustalona z Zamawiającym po podpisaniu umowy (max.6 godzin).
Podstawą wystawienia faktury  za całość wykonania usługi będzie protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez strony umowy.
Sposób wyboru oferty:
 1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
 2. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem poprzez umieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta.
 3. Następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
 4. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
Termin, miejsce oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do 22 kwietnia 2022 r. do godz. 15.30 osobiście lub drogą pocztową (w zamkniętej kopercie) w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem: Festiwal otwierający Park Montessori w ramach projektu pn.: „Transgraniczna Społeczność zrozumienia” realizowanego z Programu INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020.
Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym podpisana czytelnie przez Oferenta.
 
Osoby do kontaktu:
Emilia Lankamer, , tel. 87 73 26 121
Justyna Pajko, , tel. 87 73 26 266.
 
 
                                                                                                                                                   Prezydent Miasta Ełku
                                                                                                                                                    Tomasz Andrukiewicz
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Lankamer
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-13 13:06:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Emilia Lankamer
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-13 13:08:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Emilia Lankamer
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-26 13:21:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6973 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert na zakup środków do dezynfekcji oraz środków ochrony indywidualnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na potrzeby projektu „Transgraniczna społeczność zrozumienia" realizowanego z Programu INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Lankamer
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-15 08:12:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Emilia Lankamer
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-15 08:14:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kawecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-25 11:36:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji