ˆ

Obsługa osób niesłyszących

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-12 14:35:54 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

W dniu 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz.
1243), która daje prawo osobom mającym trudności w komunikowaniu się do tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz umożliwia
skorzystanie z tzw. osoby przybranej (członka rodziny służącego w tym przypadku jako tłumacz, a która to osoba ukończyła 16 lat), ułatwiając komunikowanie się w sprawach administracyjnych. Głuchoniemi oraz mający trudności w komunikowaniu się klienci Urzędu Miasta Ełku mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób osób uprawnionych, będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016). Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie. Preferowanym sposobem komunikacji w tym celu jest adres e-mail:

Istnieje także możliwość korzystania ze środków wspierających komunikowanie się z Urzędem Miasta Ełku (na te adresy można przesyłać zapytania, prośby o
umówienie spotkania w Urzędzie Miasta):

1. Poczta elektroniczna:
2. Wiadomości tekstowe SMS: 692 986 986
3. Fax: 87 73 26 230
4. Strona internetowa: http://www.elk.pl
« powrót do poprzedniej strony