ˆ

Nieruchomości przeznaczone do najmu

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wydział Mienia Komunalnego informuje, iż posiada do zagospodarowania lokale użytkowe

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-05-08 11:47:23 przez Agnieszka Stasiewicz

Akapit nr - brak tytułu

                                                                                                                                                                              Ełk, 07 maja 2020 roku      
MK-L.7150.1.2020.BU                                
 
                                                                                                                 OGŁOSZENIE
 
Wydział Mienia Komunalnego informuje, iż posiada do zagospodarowania lokale użytkowe:
 
- lokal bez prawa do wykupu
 
1. przy ulicy Gdańskiej 5A lok. nr 1u  o pow. 15,59 m²,
 
- lokale z możliwością wykupu
 
1. przy ul. Gdańskiej 24 A lok. nr 2u   o  pow. 21,45 m²,
2. przy ul. F. Chopina 17  lok. nr 1u  o  pow. 68,83 m².
   
Klucze do lokali udostępni „Administrator” Sp. z o. o. przy ul. Wojska Polskiego 68,
tel. 87 7326467.
Oferta musi zawierać stawkę za najem 1 m2 powierzchni użytkowej oraz rodzaj planowanej działalności.  
                              
                                                                                                                        UWAGA
 
Do  stawki czynszu będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Pozostałe składniki dotyczące opłat eksploatacyjnych, takie jak: c. o., woda, kanalizacja, wywóz nieczystości oraz podatek od nieruchomości nie wchodzą w skład stawki czynszu.
Dostawę energii elektrycznej  do lokalu najemca dokona we własnym zakresie i na własny koszt zawierając umowę  z zakładem energetycznym.                         
 
 
                                                                                                                                                                               NACZELNIK WYDZIAŁU
                                                                                                                                                                              MIENIA KOMUNALNEGO
                                                                                                                                                                                  CEZARY WINKLER
  
                                       
 
Sprawę prowadzi: Inspektor ds. mieszkaniowych Barbara Urbanek, e-mail: , tel. 87 732 6 242
« powrót do poprzedniej strony