ˆ

Nieruchomości przeznaczone do najmu

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Prezydent Miasta Ełku ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ulicy J. Dąbrowskiego 10 lok. 11 – o pow. 58,88 m².

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-11-08 14:56:32 przez Agnieszka Stasiewicz

Akapit nr - brak tytułu

 O G  Ł O S Z E N I E
 
Prezydent Miasta Ełku ogłasza przetarg na najem  lokalu użytkowego położonego w budynku przy
                   ulicy J. Dąbrowskiego 10 lok. 11 – o pow. 58,88 m²
 
W/w lokal wyłączony jest ze sprzedaży.
Cena wywoławcza czynszu za najem 1 m² powierzchni użytkowej lokalu –16,00 zł.
Ustala się postąpienie w wysokości – 1,00 zł/m²
Przetarg odbędzie się 22 listopada 2019 r o godzinie  9°° w sali konferencyjnej tut. Urzędu.
Osoby chętne do wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić do 21 listopada 2019 r. wadium w wysokości
 500,00 złotych
 na konto PKO Bank Polski nr 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538
Wpłacone wadium zostanie zaliczone w poczet przyszłego czynszu lub przepada na rzecz wynajmującego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy najmu.
W celu dokonania oględzin lokalu należy zwrócić się do ADM  przy ulicy Małeckich 2.
 
   U W A G A
Od wylicytowanej stawki czynszu obowiązuje podatek VAT w wysokości 23%.
Pozostałe składniki dotyczące opłat eksploatacyjnych takie jak: c. o., woda, kanalizacja, wywóz nieczystości oraz podatek od nieruchomości nie wchodzą w skład stawki czynszu.
Przetarg może być unieważniony przez Prezydenta Miasta bez podania przyczyny.
 
Ełk, 07 listopada 2019 roku                   
 
                                                                                                                                                                                  ZASTĘPCA PREZYDENTA
                                                                                                                                                                                              MIASTA   
                                                                                                                                                                                  MIROSŁAW HOŁUBOWICZ        
                                                                                                     
« powrót do poprzedniej strony