ˆ

Kierownictwo Urzędu

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz

Informacja ogłoszona dnia 2008-10-08 12:38:29 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Funkcję Sekretarza Miasta sprawuje Marcin Radziłowicz

 Tel: (0-87) 73-26-200 e-mail:

<e-mail>

 Urodzony: w 1979 roku.

Wykształcenie:

- mgr prawa, absolwent EWSPA w Warszawie,
- mgr teologii, absolwent studium "Caritas-Diakonia” na KTU w Linz (Austria),
- specjalista z zakresu zarządzania i organizacji pomocy społecznej,
- absolwent studiów doktoranckich z zakresu politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
- studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami (b. licencja zarządcy nieruchomości nr 17874) i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (b. licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 15045), absolwent Akademii Leona Koźmińskiego i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie.
- dr nauk humanistycznych w zakresie historii (historia państwa i prawa).

Doświadczenie samorządowe:  Członek Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Starostwie Ełckim, Wiceprzewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Ełckiego - I kadencji.

Sekretarz kieruje bezpośrednio działaniami Wydziału Organizacyjnego.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy,
2) opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego i jego zmian oraz innych regulaminów dotyczących działalności Urzędu,
3) prowadzenie spraw dotyczących gospodarki etatami w Urzędzie i wykorzystania funduszu wynagrodzeń,
4) prowadzenie analizy i oceny rynku pracy w Mieście,
5) opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
6) nadzorowanie czasu pracy pracowników Urzędu,
7) prezentowanie nowo przyjętych pracowników,
8) dbanie o wygląd budynku i jego otoczenie,
9) wdrażanie informatyki do Urzędu i informatyzacja Miasta,
10) nadzorowanie właściwego wydawania pieniędzy na materiały i sprzęt biurowy,
11) współpraca z Radą Miasta i jednostkami organizacyjnymi Miasta,
12) organizowanie biblioteki Urzędu i dbanie o stałe uzupełnianie zbiorów Urzędu,
13) nadzorowanie zadań związanych z przygotowaniem projektów uchwał Rady Miasta i projektów zarządzeń Prezydenta, w tym prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta, oraz tworzenie projektów aktów prawa miejscowego,
14) organizowanie wyborów do Rady Miasta, Prezydenta Miasta, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego oraz referendów i spisów,
15) współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie funkcjonowania Urzędu i Miasta,
16) przyjmowanie oświadczeń ustnych ostatniej woli spadkodawcy,
17) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
18) zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów, przepływu informacji między stanowiskami pracy w Urzędzie i terminowego załatwiania spraw obywateli,
19) prowadzenie dokumentacji w zakresie umów zleceń i o dzieło dotyczących zatrudnienia w Urzędzie,
20) nadzorowanie poprawności prowadzenia spraw i wydawania decyzji zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego,
21) współpraca z kuratorem zawodowym,
22) wykonywanie innych czynności powierzonych przez Prezydenta na podstawie ustawy o samorządzie gminnym,
23) prowadzenie centralnego rejestru umów i zleceń w Urzędzie,
24) bezpośredni nadzór nad pracą pracowników dokonujących potwierdzeń profilu zaufanego,
25) zapewnienie warunków niezbędnych do poświadczania profili zaufanych.

Sekretarz upoważniony jest do zaciągania zobowiązań z zakresu działania podległego mu Wydziału Organizacyjnego do wysokości określonej przez Prezydenta.

Pełni funkcję Kierownika Urzędu w razie jednoczesnej nieobecności Prezydenta i Zastępców Prezydenta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zbigniew Dąbrowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Dąbrowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-08 11:35:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zbigniew Dąbrowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-08 12:38:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zbigniew Dąbrowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-19 12:41:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony