ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu pisemnego ograniczonego

Informacja ogłoszona dnia 2024-03-25 09:41:35 przez Radosław Nasalski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Ełku
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029)
podaje do publicznej wiadomości
iż w siedzibie tut. Urzędu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 w dniach 26.03.2024 r. – 15.04.2024 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej własność gminy miasta Ełku, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu pisemnego ograniczonego, według poniższego zestawienia:
1.
Oznaczenie nieruchomości
(obręb – numer działki):
541/1
546/8
794/50
1229/8
1383/14
1392/52
3001/9
3055/4
3383/16
3917
2.
Położenie nieruchomości:
ul. Tadeusza Kościuszki
ul. marsz.
Józefa
Piłsudskiego
ul. mjr. Jana
Piwnika
„Ponurego”
ul. Tadeusza Kościuszki
ul. 11 Listopada
ul. Parkowa
ul. Targowa
ul. Grajewska
ul. Jana Kilińskiego
3.
Numer księgi wieczystej:
OL1E/00012943/2
OL1E/00013491/5
OL1E/00048591/0
OL1E/00012943/2
OL1E/00013493/9
OL1E/00078782/5
OL1E/00013493/9
OL1E/00070874/1
4.
Powierzchnia nieruchomości:
0,0672 ha
0,1950 ha
1,0978 ha
0,1192 ha
0,2419 ha
0,2326 ha
0,1070 ha
12,7735 ha
0,0981 ha
0,2526 ha
5.
Oznaczenie w ewidencji gruntów:
Bi – inne tereny zabudowane
B – tereny mieszkaniowe
B – tereny mieszkaniowe
R IVa -  grunty orne
dr - drogi
Ti – inne tereny komunikacyjne
RV – grunty orne
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
Bi – inne tereny zabudowane
Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
6.
Przeznaczenie w
miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego:
Brak ustaleń planu
M.p.z.p  zwany „Ełk-Stadion” /Uchwał nr XLI.462.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 28.09 2022 r., Dz. Urz. Woje. Warm.-Mazu. z dnia 4.11.2022 r. poz. 4708/: obszar oznaczony symbolem 34KS – teren obsługi komunikacji
M.p.z.p zwany „Ełk – Konieczki” /Uchwała nr XXIV/236/08 Rady Miasta Ełku z dnia 9.07.2008 r., Dz. Urz. Woje. Warm.-Mazu. nr 107 z 27.05.2008 r. poz. 1812/: obszar oznaczony symbolem P1 – parking
Zmiana m.p.z.p. zwanego „Ełk – Brama Mazur” zwana „Ełk Brama Mazur II”  /Uchwała Rady Miasta Ełku Nr V.56.15 z dnia 31.03.2015 r., Dz. Urz. Woje. Warm.-Mazu. z dnia 16.06.2015 r. poz. 2175/: obszar oznaczony symbolem: 01KDW – teren drogi wewnętrznej
Zmiana m.p.z.p. osiedla „KAJKI” w Ełku zwana „EŁK-KAJKI II” /Uchwała nr V.34.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 22.02.2011 r., Dz. Urz. Woje. Warm.-Mazu. nr 44 z 13.04.2011 r. poz. 740/: obszar oznaczony symbolem 26KS – tereny parkingów
M.p.z.p. terenu ograniczonego ul. Kilińskiego, rzeką Ełk, terenem Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek i jez. Ełk zwanym „EŁK-CYPEL” /Uchwała Rady Miasta Ełku Nr XI/87/99 z dnia 7.07.1999 r., Dz. Urz. Woje. Warm.-Mazu.nr 51 z 7.08.1999 r. poz. 953/: obszar oznaczony symbolem 1KD – tereny komunikacji publicznej – parkingi, ciągi pieszo-jezdne, drogi
M.p.z.p. zwany „Ełk – Błonie Papieskie” /Uchwała Rady Miasta Ełku Nr XXIX.266.2013 z dnia 26.02.2013 r., Dz. Urz. Woje. Warm.-Mazu. 9.04. 2013 r. poz. 1466/: kwartały oznaczone symbolami: 7KSp i 8KSp – teren parkingu
M.p.z.p.  terenu położnego w Ełku, zwanego „Ełk-osiedle Jeziorna” /Uchwał nr XLVI/369/06 Rady Miasta Ełku z dnia 23.05.2006 r., Dz. Urz. Woje. Warm.-Mazu.o nr 115 z dnia 22.08.2006 r. poz. 1848/: obszar oznaczonym symbolami89 KP – teren dróg  publicznych oraz 68 KS,UH, UI – teren obsługi komunikacji (parkingi), tereny usług handlu, tereny usług innych
M.p.z.p. rejonu ulic: Cmentarnej, Kochanowskiego, Matejki, Kilińskiego, Koszykowej i Pięknej w Ełku /Uchwała nr XLIII/305/97 Rady Miasta Ełku z dnia 30.12. 1997 r., Dz. Urz. Woje. Suw. o nr 7 z 6.02.1998 r. poz. 47/: obszar oznaczony symbolem 30KS – tereny jezdni i parkingów
7.
Opis nieruchomości:
urządzony parking o nawierzchni z kostki betonowej
8.
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy:
0,0037 ha
0,0037 ha
0,0037 ha
0,0037 ha
0,0037 ha
0,0037 ha
0,0037 ha
0,0074 ha (dwie lokalizacje po 0,0037 ha każda)
0,0037 ha
0,0037 ha
9.
Okres dzierżawy:
9 lat
10.
Cel dzierżawy:
Usługi – budowa, obsługa i świadczenie usług ładowania pojazdów elektrycznych poprzez ogólnodostępne  stacje ładowania
11. Inne informacje dotyczące nieruchomości:
1) działki nr 541/1, 546/8 oraz 1383/14 znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej (Decyzja Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku Wydział Kultury z dnia 8 listopada 1956 r. Nr Kult.V-2b-70-31-56 oraz Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów w Suwałkach z dnia 20 lutego 1979 r. L.dz. KL.WKZ.554/17/a/79);
2) działki nr 541/1, 546/8, 794/50 oraz 1383/14 znajdują się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasta Ełk (Uchwała nr XLIV.445.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Ełku, Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3097).
12. Wysokość i termin wnoszenia czynszu dzierżawnego:
Minimalna stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego w oparciu o zarządzenie nr 995.2021 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych ustalona została w wysokości 12 zł/m2 netto miesięcznie (jak dla nieruchomości pod handel i usługi w strefie śródmiejskiej). Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego - kwartalnie, w terminach wskazanych w umowie dzierżawy.
13. Zasady aktualizacji czynszu dzierżawnego:
   Wydzierżawiający ma prawo aktualizować wysokość czynszu dzierżawnego raz w roku, w IV kwartale roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku – według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. O nowej stawce czynszu Dzierżawca będzie informowany w formie pisemnego świadczenia Wydzierżawiającego. Zaktualizowana stawka czynszu wiąże strony, gdy Dzierżawca nie dokona, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego oświadczenia, wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenie ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego.
14. Dodatkowe informacje w sprawie:
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel.: 87 7326234).
15. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA
 
Mirosław Hołubowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Radosław Nasalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-25 09:34:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Radosław Nasalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-25 09:41:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Radosław Nasalski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-25 09:41:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
69 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony