ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargowej, położonych w Ełku przy ul. Pułaskiego oraz ul. Nadjeziornej (przetarg, stoiska z pamiątkami)

Informacja ogłoszona dnia 2024-01-30 13:47:37 przez Radosław Nasalski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Ełku
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości
iż w siedzibie tut. Urzędu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 w dniach 1.02.2024 r. – 21.02.2024 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, według poniższego zestawienia:
1.
Oznaczenie nieruchomości
(obręb – numer działki):
1-182/4 1-405/1
2. Położenie nieruchomości: ul. Pułaskiego ul. Nadjeziorna
3. Numer księgi wieczystej: OL1E/00012943/2
4. Powierzchnia nieruchomości: 1,4637 ha 1,3908 ha
5. Oznaczenie w ewidencji gruntów: Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
6.
Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
„Jezioro Ełckie”:
Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej Tereny zieleni urządzonej
7. Opis nieruchomości: Teren przeznaczony do dzierżawy jest zagospodarowany, stanowi wybrukowany obszar sąsiadujący z ciągiem pieszo jezdnym
8. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 6 m2 12 m2 (dwa stoiska o powierzchni 6 m2 każde)
9. Okres dzierżawy: Od 1 maja 2024 r lub od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2024 r. (5 miesięcy)
10. Cel dzierżawy: Sprzedaż pamiątek, wyrobów artystycznych, biżuterii, okularów, kapeluszy, rękodzieła związanego z regionem ełckim
11. Minimalna kwota czynszu za cały okres dzierżawy (od 1 maja do 30 września 2024r.):
1750 zł netto (za stoisko o powierzchni 6 m2)
Uzyskana stawka czynszu dzierżawnego zostanie powiększona o podatek VAT w stawce podstawowej, ustalonej na dzień podpisania umowy
12. Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego: Zgodnie z zawartą umową
13. Kryterium rozstrzygnięcia przetargu: Najwyższa kwota oferty
14. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu dzierżawy:
- W obrębie ustawionego przez Dzierżawcę stoiska będą mogły być ustawione jedynie stojaki do sprzedaży pamiątek, wyrobów artystycznych, biżuterii, okularów, kapeluszy i rękodzieła związanego z regionem ełckim. Nie dopuszcza się ustawiania jakichkolwiek innych elementów wyposażenia typu, bary, kredensy, lady chłodnicze, dystrybutory napojów, lodówki na napoje, grille itp.
- Dopuszcza się ustawienie nad stoiskiem stelaża z zadaszeniem o kolorze jednolitym, stonowanym, bez ścian bocznych, który będzie każdorazowo montowany i demontowany przy codziennym rozstawianiu stoiska.
- Wyklucza się możliwość instalacji w przestrzeni całego stoiska handlowego, jak i w jego otoczeniu, jakichkolwiek form nośników reklam, np. potykaczy, flag itp.
- Wydzierżawiający nie gwarantuje możliwości wyłącznego korzystania z miejsc parkingowych położonych w bezpośrednim  sąsiedztwie terenu dzierżawy.
- Zagospodarowanie terenu w udostępnionej lokalizacji powinno umożliwiać obsługę nieruchomości przyległych, a zastosowane rozwiązania nie będą utrudniały ruchu pojazdów jak i pieszych.
- Transport towaru z miejsc postojowych do stoiska nie może odbywać się za pomocą pojazdów mechanicznych.
- Stoisko będzie funkcjonowało wyłącznie w godzinach ustalonych z Wydzierżawiającym, z poszanowaniem ciszy i spokoju wymaganego dla przyległego terenu.
- Ustawienie stoiska nie może być powiązane z wycinką lub uszkodzeniem drzew, krzewów i trawników na przyległym terenie i w jego sąsiedztwie.
- Udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, wody ani dostępu do publicznej toalety.
- Dzierżawca nie będzie miał prawa przelewać w części ani w całości swych uprawnień z tytułu dzierżawy na rzecz osób trzecich, w tym odpłatnego udostepnienia przedmiotu dzierżawy osobom trzecim, jak również nie będzie mógł bez zgody Wydzierżawiającego na wydzierżawiany terenie czynić żadnych inwestycji, które byłyby niezgodne z jej dotychczasowym przeznaczeniem.
- Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawianą nieruchomością, jak również do utrzymania przedmiotu dzierżawy oraz terenu przyległego w należytym porządku, zachowując wszelkie wymogi dotyczące ochrony środowiska.
- Dzierżawca będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości.
- Wydzierżawiający nie będzie ponosić żadnych skutków prawnych i finansowych wynikających z działalności Dzierżawcy na terenie dzierżawy.
- Dzierżawca ponosi odpowiedzialność cywilna za wszelkie zdarzenia i szkody powstałe na terenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy oraz wyrządzone osobom trzecim oraz za wszelkie szkody i zdarzenia powstałe w związku z prowadzeniem przez Dzierżawcę działalności na tej nieruchomości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
15. Dodatkowe informacje w sprawie:
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel.: 87 732-62-34).
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA
 
Mirosław Hołubowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Radosław Nasalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-30 13:36:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Radosław Nasalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-30 13:47:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Radosław Nasalski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-30 13:47:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
60 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony