ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Kolejowej w Ełku, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja ogłoszona dnia 2024-05-31 08:14:15 przez Radosław Nasalski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Ełku
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029)
podaje do publicznej wiadomości
iż w siedzibie tut. Urzędu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 w dniach 31.05.2024 r. – 20.06.2024 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej własność gminy miasta Ełku, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, według poniższego zestawienia:
1.
Położenie nieruchomości
 
Ełk, ul. Kolejowa
 
2.
Oznaczenie nieruchomości (obręb – numer działki)
 
3-3518
 
3.
Numer księgi wieczystej
 
OL1E/00013493/9
 
4.
Powierzchnia nieruchomości
 
3,0308 ha
 
5.
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy
 
 
0,0700 ha podzielona na kompleksy
 
1
2
3
0,0200 ha
0,0200 ha
0,0300 ha
6.
Oznaczenie w ewidencji gruntów
 
 
RV – grunty rolne (klasa V)
 
7.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Działka nie jest objęta ustaleniami żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
8.
Opis nieruchomości
Teren przeznaczony do dzierżawy jest niezagospodarowany, stanowi łąki porośnięte trawą.
9.
Cel dzierżawy
Teren zielono-rekreacyjny.
Istnieje możliwość ogrodzenia terenu dzierżawy ogrodzeniem systemowym, rozbieralnym, lub siatka na słupkach stalowych oraz postawienia na dzierżawionym terenie obiektu gospodarczego o powierzchni nieprzekraczającej 10 m2, niezwiązanego trwale z gruntem, zrealizowanego w oparciu o przepisy Prawa budowlanego, który pokryty będzie dachem bez elementów azbestowych, o jednolitej elewacji.
10.
Wysokość i termin wnoszenia czynszu dzierżawnego
Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi:
  1. dla Kompleksów nr 1 i 2 – 720,00 zł netto (słownie: siedemset dwadzieścia złotych) za jeden kompleks,
  2. dla Kompleksu nr 3 – 960,00 zł netto (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych)
Uzyskana stawka czynszu dzierżawnego zostanie powiększona o podatek VAT w stawce podstawowej, ustalonej na dzień podpisania umowy.
Stawka podatku VAT do ustalenia należności brutto zostanie przyjęta w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, a także przepisy do niej wykonawcze, obowiązujące w dniu podpisania umowy. Jakakolwiek przyszła zmiana stawki podatku VAT (zwiększenie lub zmniejszenie), wynikająca z przepisów powszechnie obowiązujących nie wymaga zmiany treści umowy. Wydzierżawiający powiadomi odrębnym pismem Dzierżawcę o zmienionej stawce podatku VAT, a także o nowej wysokości należnego czynszu brutto.
Czynsz dzierżawny płatny kwartalnie,  w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku. Uchybienie terminowi płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
11.
Okres dzierżawy
Na okres do jednego roku.
12.
Zasady aktualizacji czynszu dzierżawnego
Wydzierżawiający ma prawo aktualizować wysokość czynszu dzierżawnego raz w roku, w IV kwartale roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku – według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. O nowej stawce czynszu Dzierżawca będzie informowany w formie pisemnego oświadczenia Wydzierżawiającego. Zaktualizowana stawka czynszu wiąże strony, gdy Dzierżawca nie dokona, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego oświadczenia, wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego.
13.
Dodatkowe informacje w sprawie
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel. 87 732-62-34).
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA
 
Mirosław Hołubowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Radosław Nasalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-31 08:13:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Radosław Nasalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-31 08:14:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Radosław Nasalski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-31 08:14:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
39 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony