ˆ

Status prawny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

UCHWAŁA NR XXIX/258/05 RADY MIASTA EŁKU z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Straż Miejska i umiejscowieniu Komendy Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta Ełku oraz nadaniu regulaminu straży

Akapit nr 1 - brak tytułu