ˆ

Urząd Stanu Cywilnego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Urząd Stanu Cywilnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Urszula Ejsmont, tel. 87 73 26 253
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego:
Marcin Radziłowicz, tel. 87 73 26 208
Rozalia Jabczyńska, tel. 87 73 26 254
Agnieszka Gisztarowicz, tel. 87 73 26 251
Stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego - Alicja Kowalewska, tel. 87 73 26 122, Monika Kiełczewska, tel. 87 73 26 158
pomoc administracyjna - Wiesława Sędziak, tel. 87 73 26 158
ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pokój 253
 
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego:

1) Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w Systemie Rejestrów Państwowych.
2) Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego.
3) Wydawanie wielojęzycznych standardowych formularzy UE.
4) Migrowanie akt stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych.
5) Sporządzanie protokołów:
a) zgłoszenie urodzenia dziecka,
b) zgłoszenie zgonu,
c) przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu urzędu i poza nim.
6) Przyjmowanie oświadczeń w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o:
a) wstąpieniu w związek małżeński,
b) uznaniu ojcostwa dziecka,
c) zmianie imienia (imion) dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia,
d) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
e) wyborze nazwiska noszonego przez małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa,
f) powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
g) nadaniu dziecku nazwiska zgodnie z art. 90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz w trybie art. 88 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
7) Wydawanie zaświadczeń o:
a) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
b) stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
c) zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
d) nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
e) stanie cywilnym,
f) potwierdzających uznanie ojcostwa.
8) Transkrypcja zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
9) Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane.
10) Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego.
11) Uzupełnianie brakujących danych w aktach stanu cywilnego.
12) Prostowanie aktów stanu cywilnego.
13) Unieważnienie aktów stanu cywilnego.
14) Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska.
15) Wydawanie zezwoleń na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem ustawowego terminu.
16) Dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisków na podstawie orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych i aktów stanu cywilnego w sprawach m.in.:
a) przysposobienia,
b) zaprzeczenia ojcostwa,
c) ustalenia i uznania ojcostwa,
d) rozwiązania małżeństwa przez rozwód,
e) separacji,
f) ustania małżeństwa przez śmierć współmałżonka,
g) zmiany płci,
h) zmiany imienia lub nazwiska,
i) sprostowania błędów, uzupełnienia aktów stanu cywilnego, unieważnienia aktów stanu cywilnego.
17) Nadawanie numeru PESEL przy rejestracji bieżącej aktu urodzenia.
18) Aktualizacja rejestru PESEL.
19) Współpraca z palcówkami dyplomatycznymi i zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie rejestracji i zmian w aktach stanu cywilnego.
20) Współpraca z sądami i innymi instytucjami w zakresie rejestracji stanu cywilnego
21) Prowadzanie i przekazywanie do urzędu statystycznego sprawozdań dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów.
22) Prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego, kompletowanie akt zbiorowych.
23) Konserwowanie i zabezpieczanie ksiąg stanu cywilnego.
24) Przyjmowanie wniosków i organizowanie uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego oraz setnej rocznicy urodzin.
25) Sporządzanie testamentów, przyjmowanie ostatniej woli spadkodawcy (testament allograficzny).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kawecki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kawecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-19 10:37:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kawecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-19 10:37:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kawecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-01 12:55:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
25669 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »