ˆ

Straż Miejska

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Straż Miejska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedziba - Urząd Miasta Ełku ul. Piłsudskiego 2, parter

numer alarmowy 986
 
e-mail:

tel. 87 73 26 201 – dyżurni straży - numer całodobowy
tel. 87 73 26 285, 87 73 26 289 - Sekretariat (poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30)
tel. 600 374 299, 87 73 26 286 - Oskarżyciel Publiczny (poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30)
tel. 87 73 26 287 – Komendant Straży Miejskiej (poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30)

Komendant Straży Miejskiej - mgr Krzysztof Skiba 
ul. Piłsudskiego 2, pokój 6

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej - Franciszek Nietupski
ul. Piłsudskiego 2, pokój 4, tel. 87 73 26 288

Strażnik rejonowo-interwencyjny - Sylwia Anuszkiewicz, Monika Budnik, Ewa Bugieda, Maciej Dąbrowski, Marcin Dorf, Jan Falaciński, Paulina Kosmala, Zbigniew Kuczewski, Anna Kuć, Krzysztof Mieczławski, Magdalena Milewska, Tomasz Oleksa, Weronika Owsianko, Marek Stuczeń, Martyna Wizgier, Ewa Maria Wojciechowska
ul. Piłsudskiego 2, pokój 2

Oskarżyciel sekcji ds. wykroczeń - Mariusz Dremo
ul. Piłsudskiego 2, pokój 5

Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi biurowej - Iwona Rymarowicz, Iwona Sakowicz, Anna Sobolewska
ul. Piłsudskiego 2, pokój 3

Dyżurni straży (ochrona i dozór budynku Urzędu Miasta oraz funkcja dyżurnego Straży Miejskiej): Marek Ciach, Tomasz Gałązka, Radosław Kosiorek, Sławomir Topolski
ul. Piłsudskiego 4, pokój 102

Przedmiot działalności:
1) Ochrona spokoju, czystości i porządku w miejscach publicznych w tym:
a) kontrola wywiązywania się z obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie:
᠆ wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów stałych i płynnych,
᠆ usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości,
᠆ oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
b) wykrywanie i ustalanie sprawców "dzikich" wysypisk śmieci,
c) kontrola stanu czystości miejsc publicznych,
d) kontrola utrzymywania czystości i porządku na drogach publicznych,
e) kontrola wywiązywania się z obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,
f) kontrola przestrzegania ładu i porządku w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz ich najbliższym otoczeniu.
2) Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
3) Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń na terenie miasta Ełku.
4) Zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniu śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenia w miarę możliwości świadków zdarzenia.
5) Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
6) Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
7) Doprowadzenie osób nietrzeźwych do policyjnej izby zatrzymań lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.
8) Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
9) Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta Ełku.
10) Całodobowa ochrona i dozór budynków Urzędu.
11) Obsługa i rejestrowanie zdarzeń przy pomocy monitoringu miejskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kawecki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kawecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-19 10:29:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kawecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-19 10:29:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kawecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 14:01:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
36518 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »