ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Ełku na osiedlu Grunwaldzkim, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich

Informacja ogłoszona dnia 2022-11-15 08:34:37 przez Ilona Paczyńska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Ełku
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846)
podaje do publicznej wiadomości
iż w siedzibie tut. Urzędu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 w dniach 15.11.2022 r. - 06.12.2022 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oznaczonych w obrębie 1 – Ełk 1 miasta Ełku nr:
  • 691/49 o powierzchni 0,0206 ha, przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości nr 628; według operatu ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jako użytek gruntowy Ł-Lzr V – grunty zadrzewione i zakrzewione na łąkach trwałych klasy V. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Rzeźba terenu ogólnie równa. Na działce znajduje się budynek gospodarczy, nasadzenia drzew i krzewów , wokół granic płot z siatki. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez właściciela nieruchomości przyległej istniejące zagospodarowanie naziemne, znajdujące się na działce będącej przedmiotem sprzedaży, zostało wykonane przez niego, własnym staraniem i na własny koszt;
  • 691/50 o powierzchni 0,0219 ha, przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości nr 632; według operatu ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jako użytek gruntowy Ł-Lzr VI – grunty zadrzewione i zakrzewione na łąkach trwałych klasy VI. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Rzeźba terenu ogólnie równa. Działka ogrodzona, obsadzona wokół granic żywopłotem, w południowym narożniku budynek gospodarczy. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez właścicieli nieruchomości przyległej istniejące zagospodarowanie naziemne, znajdujące się na działce będącej przedmiotem sprzedaży, zostało wykonane przez nich, własnym staraniem i na własny koszt.
Nieruchomości opisane zostały w księdze wieczystej KW nr OL1E/00012943/2.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Osiedle Grunwaldzkie II”, uchwalonym uchwałą nr XXXVII.370.17 Rady Miasta Ełku z dnia 24 października 2017 r., poz. 126, objęte są ustaleniami kwartału, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Nieruchomości nie są położone na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485 z późn. zm.).
Cena nieruchomości:
  • nr 691/49 – 29.646,89 zł netto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 89/100);
  • nr 691/50 – 31.446,89 zł netto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 89/100)
Do cen sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umów sprzedaży.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku pok. 234, tel. 87 7326232, 877326119.
 
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Mirosław Hołubowicz
 
 

Załączniki

  • wykaz (PDF, 1.2 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-11-15 08:33:52 | Data wytworzenia informacji: 2022-11-15

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Paczyńska-Dożynko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-15 08:33:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Paczyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-15 08:34:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Paczyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-15 08:34:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
54 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony