ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz udziału wynoszącego 2/8 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ełku przy ul. Grajewskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Informacja ogłoszona dnia 2021-11-23 09:07:53 przez Ilona Paczyńska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Ełku
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 815)
podaje do publicznej wiadomości
iż w siedzibie tut. Urzędu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 w dniach 23.11.2021 r. - 13.12.2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz udziału wynoszącego 2/8 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Grajewskiej, oznaczonej w obrębie 3 – Ełk 3 miasta Ełku nr 3385/10, o powierzchni 0,0527 ha, opisanej w księdze wieczystej KW nr OL1E/00002098/0, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Według operatu ewidencji gruntów działka nr 3385/10 oznaczona jest jako użytek gruntowy B – tereny mieszkaniowe. Kształt działki zbliżony do prostokąta, rzeźba terenu ogólnie równa. Działka ogrodzona metalowym płotem na podmurówce. Przez teren nieruchomości przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia. Na działce znajduje się murowany budynek mieszkalny nr 10, wolno stojący, 1,5 – kondygnacyjny, wybudowany w 1939 r., w technologi tradycyjnej. Według ewidencji budynków oznaczony numerem 3385/10;1. Powierzchnia zabudowy 91 m2. Instalacje podstawowe w budynku: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa. Budynek w złym stanie technicznym, przeznaczony do remontu. W północnym narożniku budynek gospodarczy wybudowany w 1939 r., jednokondygnacyjny. Według ewidencji budynków oznaczony numerem 3385/10;2, powierzchnia zabudowy 20 m2.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Osiedle Jeziorna” uchwalonym uchwałą nr XLVI/396/06 Rady Miasta Ełku z dnia 23 maja 2006 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 22 sierpnia 2006 r. , poz. 1848, działka o nr 3385/10 objęta jest ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 UH,UI,KS – „teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, przeznacza się pod usługi nieuciążliwe i handel w adaptowanych istniejących budynkach oraz zespoły parkingów”.
Działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485 z późn. zm.).
Cena udziału w nieruchomości: 36.900,00 zł netto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych) – wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku pok. 234, tel. 87 7326232, 877326119.
 
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Mirosław Hołubowicz
 

Załączniki

  • wykaz (PDF, 1.2 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-11-23 09:07:28 | Data wytworzenia informacji: 2021-11-23

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Paczyńska-Dożynko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-23 09:06:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Paczyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-23 09:07:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Paczyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-23 09:07:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
38 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony