ˆ

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ełku i Gminy Ełk na lata 2022 – 2035

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Konsultacje społeczne projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ełku i Gminy Ełk na lata 2022 – 2035”

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-20 14:12:19 przez Mariusz Tomasz Dobrzyń

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA EŁKU
Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) i uchwały nr XXI. 203.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Ełku.
informuje o
  1. Przystąpieniu przez Gminę Miasto Ełk do opracowywania projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ełku i Gminy Ełk na lata 2022 – 2035”  zwanego dalej Planem transportowym.
  2. Możliwości zapoznania się z projektem Planu transportowego, który jest wyłożony do wglądu:
1) formie drukowanej w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, pokój 244,
2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.elk.warmia.mazury.pl w zakładce „Strategie, raporty, opracowania” –  podzakładka „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ełku i Gminy Ełk na lata 2022 – 2035”.
 
Uwagi, wnioski, opinie i rekomendacje do projektu Planu transportowego można wnosić w trakcie trwania konsultacji społecznych w terminie od 21 września 2022 r. do 12 października 2022 r.
Konsultacje dotyczą miasta Ełku i mogą wziąć w nich udział wszyscy mieszkańcy Ełku oraz instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i inne podmioty z terenu miasta Ełku.
 
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w sposób bezpośredni i pośredni poprzez:
1) wypełnienie formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia  nr 1190.2022 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 13 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych, podpisanie i przekazanie w formie:
  1. elektronicznej, drogą elektroniczną w wersji nieedytowalnej (plik zapisany w formacie .pdf lub .jpg) na adres e-mail: z dopiskiem „Konsultacje społeczne dot. Planu transportowego w czasie trwania konsultacji,
  2. papierowej, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Ełku, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (obowiązuje data wpływu), z dopiskiem „Konsultacje społeczne dot. Planu transportowego”, w czasie trwania konsultacji,
  3. papierowej, osobiście w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk do Kancelarii Ogólnej - pok. nr 02 lub pok. nr 244, w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta Ełku, w czasie trwania konsultacji;
2) przekazanie uwag podczas dyżuru konsultacyjnego w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk - pok. nr 244, w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta Ełku, w czasie trwania konsultacji.
 
Formularz konsultacyjny stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1190.2022 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 13 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dostępny jest wraz z wyłożonym projektem Planu transportowego.
 
Uwagi, wnioski, opinie i rekomendacje z datą wpływu po 12 października 2022 roku nie będą rozpatrywane.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, wniosków, opinii i rekomendacji jest Prezydent Miasta Ełku.
 
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 21 września 2022 r. na okres nie krótszy niż 21 dni, poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku: http://bip.elk.warmia.mazury.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku – http://www.elk.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ełku.
 
 
Z up. PREZYDENTA
 
Mirosław Hołubowicz
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Dobrzyń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-20 13:02:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Tomasz Dobrzyń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-20 14:12:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Tomasz Dobrzyń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-26 14:57:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
47 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony