ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Sprawozdania i i informacje z wykonania budżetu