ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-09-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:05:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź na Wystąpienie pokontrolne - Nazwa elementu do którego przynależy: Kontrola NIK Nr LOL.410.003.06.2020 - P/20/073 - "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych" Wioletta Pawluczyk

Zmiany z dnia: 2020-08-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:56:22 Upublicznienie elementu informacja Kontrola NIK Nr LOL.410.003.06.2020 - P/20/073 - "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych"
(widoczna od 2020-08-11 00:00:00)
Jarosław Wołynko
« powrót do poprzedniej strony