ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2019-09-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:54:13 Upublicznienie elementu informacja zapytanie wniesione przez radnego Roberta Klimowicza w piśmie z dnia 11 września 2019 r. dot. udzielenia informacji - o ile zwiększą się wydatki samorządu miejskiego w 2020 roku w związku z rozporządzeniem w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku oraz ilu pracowników, którym pensje wypłacane są z budżetu miasta zmiana ta będzie dotyczyć? Elżbieta Liziewska
14:53:41 Upublicznienie elementu załącznik do informacji zapytanie wniesione przez radnego Roberta Klimowicza w piśmie z dnia 11 września 2019 r. dot. udzielenia informacji - o ile zwiększą się wydatki samorządu miejskiego w 2020 roku w związku z rozporządzeniem w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku oraz ilu pracowników, którym pensje wypłacane są z budżetu miasta zmiana ta będzie dotyczyć? Elżbieta Liziewska
14:52:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji zapytanie wniesione przez radnego Roberta Klimowicza w piśmie z dnia 11 września 2019 r. dot. udzielenia informacji - o ile zwiększą się wydatki samorządu miejskiego w 2020 roku w związku z rozporządzeniem w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku oraz ilu pracowników, którym pensje wypłacane są z budżetu miasta zmiana ta będzie dotyczyć? Elżbieta Liziewska
« powrót do poprzedniej strony