ˆ

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ełku o przystąpieniu przez Gminę Miasto Ełk do opracowywania dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych dla Miasta Ełku".

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, 21 październik 2021 r.
MK-K.7031.12.2021.RSz
 
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA EŁKU
 
Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz 110)
 
informuję o
 
  1. Przystąpieniu przez Gminę Miasto Ełk do opracowywania dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych dla Miasta Ełku”.
  2. Możliwości zapoznania się z w/w dokumentem tj. „Analizą kosztów i korzyści związaną z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych dla Miasta Ełku”, który jest wyłożony do wglądu:
    1) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku pod adresem: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/ w zakładce: Strategie, raporty, opracowania – Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych,
    2) w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk, pok. 244, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30.
 
W przedmiotowej sprawie można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag i wniosków stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:
 
1) na adres Urzędu Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk ,
2) za pomocą środków elektronicznych na adres:
lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój nr 244 w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30.
 
Termin składania uwag i wniosków upływa z dniem 11 listopada 2021 r.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ełku.
 
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku http://bip.elk.warmia.mazury.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ełku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Radosław Szermiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-21 15:16:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Wawreniuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-21 15:30:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Wawreniuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-12 15:09:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
456 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »