ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:28:53 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Głosowanie - Opinia Komisji Skarg Wniosków i Petycji do projektu uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - Nazwa elementu do którego przynależy: Petycja w sprawie ustanowienia aktów prawa miejscowego Elżbieta Liziewska
12:26:40 Edycja elementu załącznik do informacji Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Petycja w sprawie ustanowienia aktów prawa miejscowego Elżbieta Liziewska
12:25:16 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - Nazwa elementu do którego przynależy: Petycja w sprawie ustanowienia aktów prawa miejscowego Elżbieta Liziewska
12:23:39 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR XXXVIII.386.2022 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - Nazwa elementu do którego przynależy: Petycja w sprawie ustanowienia aktów prawa miejscowego Elżbieta Liziewska

Zmiany z dnia: 2022-01-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:47:55 Upublicznienie elementu informacja Petycja w sprawie ustanowienia aktów prawa miejscowego Elżbieta Liziewska
« powrót do poprzedniej strony