ˆ

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Czarnej 1/6

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-19 09:27:43 przez Sylwia Prądzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O WYNIKU TRZECIEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6, położonego na I piętrze w budynku nr 1 przy ul. Czarnej w Ełku, o pow. użytkowej 29,92 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o pow. 1,33 m2 i z udziałem wynoszącym 74/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz ze sprzedażą udziału wynoszą­cego 74/1000 części w działce gruntu oznaczonej nr 413/32 o pow. 398 m2.
 
Cena wywoławcza wynosiła – 179.520,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych).
 
Wysokość wadium – 35.900,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).
 
Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoimi ustaleniami obejmowałby nieruchomość położoną na terenie obrębu 1 miasta Ełku przy ul. Czarnej, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów numerem 413/32 i Rada Miasta Ełku nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze obejmującym wyżej wymienioną działkę.
 
Ponadto informuję, iż Prezydent Miasta Ełku wydał na przedmiotową działkę następujące decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
  1. nr 37/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 roku, ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie konstrukcji części dachu budynku mieszkalnego oraz zmianie sposobu użytkowania części strychu na cele mieszkalne;
  2. nr 42/2013 z dnia 13 listopada 2013 roku, ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na lokal mieszkalny.
Z kolei brak jest pozostających w obrocie prawnym decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego ww. działkę.
Jednocześnie informuję, iż ww. działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485).
 
Przetarg został przeprowadzony w dniu 8 września 2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Ełku przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4.
 
Cena wywoławcza wynosiła – 179.520,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100).
 
W wyznaczonym terminie, tj. do 2 września 2022 r. wpłynęły dwa wadia w kwocie 35.900,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100). Dodatkowo w dniu 5 września 2022 r. Wydział Finansowy Urzędu Miasta Ełku potwierdził, iż osoby które wpłaciły wadium nie zalegają z opłatami wobec Gminy Miasto Ełk i Urzędu Miasta Ełku. W związku z tym zostały dopuszczone do przetargu.
Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
W przetargu osiągnięto najwyższą cenę ww. nieruchomości w kwocie 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Nabywcą nieruchomości zo­stała Pani Genowefa Teresa Jagłowska.
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
 
Artur Urbański

Załączniki

  • Informacja (PDF, 450.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-09-19 09:27:23 | Data wytworzenia informacji: 2022-09-19 | Informacja o wyniku przetargu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Hanusko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-19 09:26:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Prądzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-19 09:27:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Prądzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-19 09:27:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
59 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony