ˆ

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 9/5

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-19 08:46:44 przez Sylwia Prądzyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O WYNIKU CZWARTEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
 
wyznaczonego na dzień 15 września 2022 r. na godzinę 1000 w Urzędzie Miasta Ełku na sprzedaż sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 5, opisanej w KW OL1E/00016723/2, położonej na I piętrze w budynku nr 9 przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Ełku, o powierzchni użytkowej 28,20 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/100 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz działkę gruntu oznaczoną nr 144/2 o pow. 796 m2 oraz udział 1/46 części działki gruntu oznaczonej nr 144/4 o pow. 2792 m2 ujawniony w KW OL1E/00012704/5.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej mieszkalnej wraz z udziałem wynosi – 179.820,00 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych), w tym:
 
1/ cena lokalu wraz z udziałem 1/100 części działki gruntu 144/2 wynosi 156.330,00 zł (w tym cena ułamkowej części gruntu 3.060,00 zł) - stawka podatku VAT - zwolniony art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931);
2/ cena udziału 1/46 części działki gruntu 144/4 wynosi 23.490,00 zł - do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wysokość wadium – 35.960,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych).
 
Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoimi ustaleniami obejmowałby nieruchomości, położone na terenie obrębu 1 miasta Ełku przy ul. Sikorskiego 9, oznaczone w operacie ewidencji gruntów numerami 144/2 i 144/4, i Rada Miasta Ełku nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze obejmującym ww. działki.
Ponadto Prezydent Miasta Ełku wydał następujące decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:
  • nr 6/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r., dla inwestycji polegającą na „budowie kolektora deszczowego w obrębie osiedli Centrum i Północ I”, na terenie obejmującym m.in. nieruchomość nr 144/4,
  • nr 23/2008, z dnia 18 listopada 2008 r., dla inwestycji polegającej na „budowie kablowej linii światłowodowej w relacji budynek Rejonu Energetycznego Dystrybucji Ełk ul. Sportowa – stacja 110/15kV Ełk 2 ul. Wileńska”, na terenie obejmującym m.in. nieruchomość nr 144/4,
  • nr 16/2009, z dnia 22 czerwca 2009 r., dla inwestycji polegającej na „rozbudowie ulic Wileńskiej i Grodzieńskiej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”, na terenie obejmującym m.in. nieruchomość nr 144/4,
  • nr 23/2012 z dnia 24 grudnia 2012 r., dla inwestycji polegającą na „przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączami”, na terenie obejmującym m.in. nieruchomości nr 144/2 i 144/4,
  • nr 21/2015, z dnia 22 grudnia 2015 r., dla inwestycji polegającej na „przebudowie kanalizacji sanitarnej os. Północ w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk II”, na terenie obejmującym m.in. nieruchomość nr 144/4,
  • nr 3/2018, z dnia 06 marca 2018 r., dla inwestycji polegającej na „budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV”, na terenie obejmującym m.in. nieruchomość nr 144/4.
Na dzień wydania zaświadczenia brak jest pozostających w obrocie prawnym decyzji ustalających warunki zabudowy dla przedmiotowych działek.
Jednocześnie informuję, iż ww. działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485).
 
Przetarg został wyznaczony na dzień 15 września 2022 r. na godzinę 1000. Miejsce przeprowadzenia przetargu - sala konferencyjna w Urzędzie Miasta Ełku przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4.
W terminie do dnia 9 września 2022 r. na konto Urzędu Miasta Ełku nie wpłynęło wadium jw., w związku z czym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
 
Artur Urbański
 
 
 
 
 

Załączniki

  • Informacja (PDF, 707.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-09-19 08:46:04 | Data wytworzenia informacji: 2022-09-19 | Informacja o wyniku przetargu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Hanusko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-19 08:44:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Prądzyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-19 08:46:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Prądzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-19 08:46:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
60 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony