ˆ

Nabór wniosków

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk dot. zgodności ze" Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025" dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 11.1.3 "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt ZIT Ełk" w ramach RPO WiM 2014-2020

Informacja ogłoszona dnia 2019-07-17 09:26:53 przez Andrzej Lemieszonek, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie Uchwały nr 9/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Ełk z 24.06.2016 r. oraz pkt. 3.9 Regulaminu konkursu nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Związek ZIT MOF Ełk ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze „Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt ZIT Ełk, w ramach ww. konkursu.
 
Poddziałanie RPO WiM 2014-2020: Poddziałanie 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt ZIT Ełk
 
Nr konkursu: RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/19
 
Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk: 1 – 30 sierpnia 2019 r.
 
Sposób i miejsce składania wniosków:
  1. wypełniony wniosek o wydanie rekomendacji (załącznik nr 1),
  2. oświadczenie Związku ZIT MOF Ełk (załącznik nr 2; Wnioskodawca wypełnia punkty „nazwa podmiotu oraz jego status prawny”, „tytuł projektu”, „krótki opis projektu”)
należy złożyć w formie papierowej, osobiście lub pocztą w terminie określonym w ogłoszeniu, w kancelarii Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (decyduje data wpływu; wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane).
 
Sposób rozstrzygnięcia: wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk dot. zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 nastąpi na podstawie procedury przyjętej Uchwałą nr 9/2016 Związku ZIT MOF Ełk z dnia 24.06.2016 r. (załącznik nr 3).
 
Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 240, e-mail: .

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Lemieszonek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-17 09:22:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Lemieszonek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-17 09:26:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Lemieszonek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-17 09:26:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony