ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o naborze na członków Panelu Ekspertów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o naborze na członków Panelu Ekspertów
 
W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku, samorządy wchodzące w skład Związku ZIT, tj. Gmina Miasto Ełk oraz Gmina Ełk ogłaszają nabór na członków Panelu Ekspertów ZIT MOF Ełk. Strategia ZIT pełni rolę strategii terytorialnej umożliwiającej realizację wspólnych zadań
w ramach wydzielonych funduszy programu regionalnego Fundusze dla Warmii i Mazur 2021-2027.
 
Panel Ekspertów pełni funkcje ciała doradczego wobec Lidera porozumienia międzygminnego, czyli Prezydenta Miasta Ełku. Celem działania Panelu Ekspertów jest zapewnienie zwiększenia włączenia społecznego w opracowanie i realizację Strategii ZIT MOF Ełk oraz wsparcie w prawidłowym wydatkowaniu środków przeznaczonych na obszar edukacji, ochrony środowiska i włączenia społecznego w obydwu gminach. Uczestnictwo w Panelu Ekspertów ma charakter społeczny, za udział w posiedzeniach i pracach panelu nie przysługuje wynagrodzenie.
 
W skład Panelu Ekspertów wejdzie od 4 do 12 osób:
- od 1 do 3 przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych,
- od 1 do 3 przedstawicieli podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie,
- od 1 do 3 przedstawicieli podmiotów  działających na rzecz ochrony środowiska,
- od 1 do 3 przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji.
 
Otwarty nabór kandydatów na członków Panelu Ekspertów będzie trwał do dnia 30 stycznia 2023 roku włącznie.
 
Zgłoszenia kandydatów na członka Panelu Ekspertów należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Panelu Ekspertów oraz dostarczenie go w następujący sposób:
  1. drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: , w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Panelu Ekspertów ZIT MOF Ełk”;
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, z dopiskiem „Nabór na członków Panelu Ekspertów ZIT MOF Ełk”.
  3. bezpośrednio do Urzędu Miasta Ełk w godzinach pracy Urzędu, ul. Piłsudskiego 4, Kancelaria ogólna (pokój 02), z dopiskiem „Nabór na członków Panelu Ekspertów ZIT MOF Ełk”.
 
Formularz zgłoszeniowy niepodpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożony w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu (decyduje data wpływu) pozostanie bez rozpatrzenia.
 
Od kandydatów oczekiwane jest wykazanie dotychczasowego doświadczenia i zaangażowania
w działalności na rzecz rozwoju Gminy Miasta Ełk i Gminy Ełk. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur i zaproszenia do prac w Panelu Ekspertów jest Lider Porozumienia (Prezydent Miasta Ełku).
 
Osoba do kontaktu:
Urząd Miasta Ełku – Biuro Związku ZIT MOF Ełk
Patrycja Łapińska, tel.: 87 73 26 184, e-mail:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Patrycja Łapińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-16 11:05:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Patrycja Łapińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-16 11:09:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Patrycja Łapińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-16 11:11:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
173 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »