ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Program Rewitalizacji Ełku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku 2030

Informacja ogłoszona dnia 2023-09-29 12:25:26 przez Andrzej Lemieszonek, informacja należąca do archiwum

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku 2030

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28), Prezydent Miasta Ełku zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku 2030.
Celem konsultacji społecznych jest zapewnienie udziału interesariuszy rewitalizacji, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, w przygotowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku 2030, poprzez zebranie ich uwag i propozycji do projektu tego dokumentu.
Konsultacje społeczne dotyczą obszaru rewitalizacji Ełku, wyznaczonego uchwałą nr XLIV.445.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 22 czerwca 2022 r.
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie 12 października – 13 listopada 2023 r.
 
Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:
1) wypełnienie formularza konsultacyjnego, podpisanie i złożenie:
a) pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk;
b) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 02 (niski parter) lub w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 6, pokój nr 101 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Ełku;
c) drogą elektroniczną na adres .
2) zbieranie do protokołu uwag ustnych - osobiście lub telefonicznie w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 6, pokój nr 101 (I piętro), tel. 87 73 26 132/184, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Ełku;
3) otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 23 października 2023 r. w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA, godz. 16:00-17:30.
 
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku 2030 wraz z formularzem konsultacyjnym jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku w zakładce „Strategie, raporty, opracowania – Program Rewitalizacji Ełku” oraz wyłożony do wglądu w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 6, p. 101 (I piętro).
 
Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:
Nie będą rozpatrywane uwagi:
  • zgłoszone poza terminem przeprowadzenia konsultacji społecznych;
  • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem uwag zgłoszonych ustnie do protokołu w trakcie otwartego spotkania konsultacyjnego oraz w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ełku.
Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Strategii i Rozwoju (tel. 87 73 26 132/184, e-mail: ).
 
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać drogą elektroniczną pod adresem:
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia na terenie gminy konsultacji społecznych na podstawie załączonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, jakim jest prowadzenie na terenie gminy konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku 2030 oraz zgodnie z terminami archiwizacji na mocy Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, lub do czasu cofnięcia zgody.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Akapit nr 2 - brak tytułu

Projekt "Gminnego Prgramu Rewitalizacji Miasta Ełku 2030" dostępny jest w Urzedzie Miasta Ełku - Wydział Strategii i Rozwoju, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 6, p. 101.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Lemieszonek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-29 12:25:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Lemieszonek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-29 12:25:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Lemieszonek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-17 09:31:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
374 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony