ˆ

Program Rewitalizacji Ełku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ełku

Informacja ogłoszona dnia 2022-04-22 08:02:09 przez Andrzej Lemieszonek

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji wskazuje, że przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne. W przypadku, gdy gmina zamierza realizować ww. zadania własne, rada gminy wyznacza w drodze uchwały obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.
 
Urząd Miasta Ełku przygotował dokument pn. „Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ełku”. Celem diagnozy było wskazanie tej części Ełku, w której ma miejsce koncentracja negatywnych zjawisk społecznych oraz jednocześnie występują negatywne zjawiska w co najmniej 3 (z 4) pozostałych sferach: gospodarczej, środowiskowej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej (obszar zdegradowany). Spośród tak wyznaczonego obszaru zdegradowanego wytypowano tereny rekomendowane do objęcia granicami obszaru rewitalizacji, spełniające kryteria w zakresie powierzchni (nie więcej niż 20% powierzchni miasta) oraz liczby mieszkańców (nie więcej niż 30% populacji miasta). Ponadto obszar rewitalizacji musi charakteryzować się najwyższym natężeniem zjawisk kryzysowych, jak również istotnym znaczeniem dla rozwoju lokalnego.
 
Przed podjęciem przed Radę Miasta Ełku uchwały wyznaczającej obszary zdegradowany i rewitalizacji, przeprowadza się konsultacje społeczne.
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie 5 maja – 6 czerwca 2022 r.
 
Formy konsultacji społecznych:
 
1. Wypełnienie formularza konsultacyjnego, podpisanie i złożenie:
a) pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk;
b) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 02 (niski parter) lub w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 6, pokój nr 101 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Ełku;
c) drogą elektroniczną na adres
 
2. Zbieranie do protokołu uwag ustnych - osobiście lub telefonicznie w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 6, pokój nr 101 (I piętro), tel. 87 73 26 132 lub 87 73 26 115, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Ełku;
3. Otwarte spotkanie w ramach punktu konsultacyjnego w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia” w dniu 11 maja 2022 r. w godzinach 15:00-17:00;
4. Spotkanie zespołu do spraw rewitalizacji z radnymi Rady Miasta Ełku;
5. Anonimowa ankieta online dostępna pod linkiem https://forms.gle/TqX2YbLWiGJiDURF9
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ełku.
Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku.
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Andrzej Lemieszonek, tel. 87 73 26 132, e-mail: .
 
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest niezbędne do przygotowania gminnego programu rewitalizacji, czyli podstawowego dokumentu umożliwiającego prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze, przy współudziale lokalnej społeczności.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Lemieszonek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-22 08:02:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Lemieszonek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-22 08:02:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Lemieszonek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-14 08:16:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
486 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony