ˆ

Biuro Związku ZIT MOF Ełk

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Biuro Związku ZIT MOF Ełk

Biuro Związku ZIT MOF Ełk

Kierownik Biura - Patrycja Łapińska
ul. Małeckich 3, tel. 87 73 26 184

Stanowisko ds. organizacyjnych, monitoringu i sprawozdawczości - Anna Wielgat
ul. Małeckich 3, lokal 12, tel. 87 73 26 240

Stanowisko ds. finansowych - Danuta Smolska
ul. Piłsudskiego 2, II piętro, pokój 25, tel. 87 73 26 204
 
Do zadań Biura Związku ZIT MOF Ełk należy:
 
1) Obsługa merytoryczna i administracyjna Związku ZIT MOF Ełk.
2) Udział w procedurze wydawania rekomendacji dla projektów ZIT (nabór i ocena wniosków do wydania rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk).
3) Organizacja i obsługa posiedzeń Komitetu Sterującego.
4) Przygotowanie projektów dokumentów wymaganych przez IZ RPO.
5) Monitorowanie, sprawozdawczość i aktualizacja Strategii ZIT oraz inne zadania wspierające wdrażanie ZIT zlecane przez Komitet Sterujący.
6) Wsparcie beneficjentów w zakresie przygotowania i realizacji projektów ZIT oraz projektów komplementarnych zapisanych w Strategii ZIT.
7) Współudział w prowadzeniu działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów projektów Strategii ZIT.
8) Wsparcie procesów wyboru projektów, monitorowania, kontroli, audytu, odzyskiwania środków, procedur odwoławczych, certyfikacji wydatków itp.
9) Opiniowanie SZOP, dokumentów konkursowych, harmonogramu ogłaszania konkursów oraz kryteriów wyboru projektów.
10) Przygotowanie i przeprowadzenie analiz.
11) Realizacja projektu dofinansowanego z pomocy technicznej na funkcjonowanie biura oraz rozliczanie kosztów, sprawozdawczość do IZ.
12) Realizacja innych zadań nałożonych przez IZ RPO.
13) Realizacja zadań Związku ZIT MOF Ełk wynikających z „Porozumienia w sprawie realizacji instrumentu rozwoju terytorialnego zintegrowane inwestycje terytorialne ZIT’ (bis) Ełku –
subregionalny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kawecki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kawecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-05 09:41:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kawecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-05 09:42:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kawecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-11 14:58:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4504 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »