ˆ

Wymagania dla dokumentów elektronicznych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wymagania techniczne dla dokumentów przesyłanych do Urzędu Miasta Ełku drogą elektroniczną

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-07-01 10:58:37 przez Michał Kociński

Akapit nr - brak tytułu

 
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane Profilem Zaufanym lub ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
 
2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 5 MB, rozmiar załącznika nie może przekraczać 3,5MB.
 
3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.
 
4. Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism musi być zgodny z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216), tj.:
 • .DOC,
 • .DOCX,
 • .GIF,
 • .JPG (.JPEG),
 • .ODS,
 • .ODT,
 • .PDF,
 • .PNG,
 • .RTF,
 • .SVG,
 • .TIF (.TIFF),
 • .TXT,
 • .XLS,
 • .XLSX,
 • .XML.
5. Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony również na następujących informatycznych nośnikach danych:
 • Płyta CD
 • Płyta DVD
 • Pamięć USB
Uwaga: dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony