ˆ

Katalog usług Urzędu Miasta Ełku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

Informacja ogłoszona dnia 2015-06-26 15:37:25 przez Michał Kociński

Wprowadzenie:

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, właściwy organ udziela na ich wniosek 50 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Przebieg procedury:

  • KROK 1. Wypełnienie i złożenie wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników.
Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie bonifikaty osobiście w Urzędzie, bądź korzysta z możliwości złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej . 
Uczestnicy: Wnioskodawca
 
  • KROK 2. Analiza wniosku pod względem formalnym i merytorycznym.
Organ właściwy dokonuje weryfikacji złożonego wniosku pod względem:
1. kompletności oraz poprawności danych w nim zawartych,
2. przeznaczenia lub wykorzystywania nieruchomości na cele mieszkaniowe.
Sprawdzeniu podlega warunek czy podany w oświadczeniu strony dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający – ogłaszanego przez Prezesa GUS.
W przypadku stwierdzenia błędów formalnych, organ właściwy wzywa pisemnie, bądź z użyciem środków komunikacji elektronicznej wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych.
Uczestnicy: Prezydent Miasta Ełku
 
  • KROK 3. Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
W przypadku stwierdzenia spełnienia wymogu określonego w art. 74 ugn Prezydent Miasta Ełku udziela 50% bonifikaty od opłaty rocznej, bądź odmawia jej udzielenia w przypadku nie spełnienia tego warunku. Osobie ubiegającej się o przyznanie bonifikaty przekazywana jest odpowiedź pisemna w przedmiotowej sprawie.
Pismo może być dostarczone w formie dokumentu elektronicznego w przypadku wyrażenia przez wnioskodawcę zgody na komunikację drogą elektroniczną na podstawie art.391 Kodeksu postępowania administracyjnego – Dz. U. 2013 poz. 267.
Uczestnicy: Prezydent Miasta Ełku
 
- Wnioskodawca – osoba fizyczna ubiegająca się o udzielenie bonifikaty.
- Prezydent Miasta Ełku – organ właściwy udzielający bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Kogo dotyczy procedura:

Osoby fizyczne, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

  1. Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
  2. Załączniki do wniosku:
  • wszelkie dowody poświadczające uzyskane dochody brutto (brutto = przychód - koszty uzyskania przychodu) w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste przez wszystkich członków gospodarstwa domowego, m. in.: dochody z tytułu stosunku pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, emerytur lub rent, stypendiów, alimentów, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz inne stanowiące dochód,
  • w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia (albo o braku świadczenia),
  • w przypadku osób uczących się pełnoletnich – zaświadczenie ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta oraz oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu (albo braku uzyskania dochodu).

Miejsce składania dokumentów:

1. Osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Składanie wniosków: kancelaria ogólna, pok. 114,
Miejsce załatwienia sprawy, pok. 232.
 
2. Za pośrednictwem usługi na ePUAP.

Opłaty:

Złożenie wniosku o uzyskanie bonifikaty nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014 poz. 518 ze zm.),
  2. Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015, poz. 783 ze zm.).

FORMULARZ:

Wypełnij on-line Wypełnij i wydrukuj
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kociński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kociński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-26 08:59:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kociński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-26 15:37:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kociński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-26 15:37:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1961 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony