ˆ

Katalog usług Urzędu Miasta Ełku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego

Informacja ogłoszona dnia 2015-06-26 15:37:27 przez Michał Kociński

Wprowadzenie:

Rejestracji stanu cywilnego osób dokonuje się w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu. Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych; ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym.
 
Wyjaśnienie pojęć:
Akt stanu cywilnego – pojedynczy wpis w księdze stanu cywilnego, który rejestruje stan cywilny osoby poprzez urzędowe odnotowanie określonych zdarzeń (narodzin, małżeństwa, zgonu).
Zaświadczenie o stanie cywilnym - dokument o mocy urzędowej. Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, zaświadczenie ma zastąpić przedkładane dotychczas liczne odpisy aktów stanu cywilnego (odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu).

Przebieg procedury:

 • KROK 1. Złożenie wniosku.
Wnioskodawca składa wniosek o wydanie zaświadczenia aktu stanu cywilnego.
Uczestnicy: Wnioskodawca
 
 • KROK 2. Przyjęcie i obsługa wniosku.
Na podstawie złożonego wniosku Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego:
z księgi urodzeń;
z księgi małżeństw;
z księgi zgonów.
Uczestnicy: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 
- Wnioskodawca – osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia aktu stanu cywilnego.
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – organ rozpatrujący wnioski.

Kogo dotyczy procedura:

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku.
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
 4. Dokument tożsamości (do wglądu).
 5. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Miejsce składania dokumentów:

1. Osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Składanie wniosków: Urząd Stanu Cywilnego, pokój 253, 254
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego, pokój 253, 254
 
2. Za pośrednictwem usługi na ePUAP.

Opłaty:

Za odpis:
 • skrócony – 22zł;
 • zupełny – 33zł;
 • na druku wielojęzycznym – 22zł.
Za zaświadczenie o dokonanych wpisach lub o ich braku oraz za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24 zł
Pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego – 17zł. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie) lub zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.
 
Opłaty skarbowe należy uregulować w kasie Urzędu Miasta Ełku lub na konto:
PKO BP SA 74 1020 4724 0000 3702 0051 2699

Tryb odwoławczy:

Odwołania wnosi się w ciągu 14 dni do Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015, poz. 783 ze zm).
 3. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 1741).
 4. Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dot. wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego

FORMULARZ:

Wypełnij on-line Wypełnij i wydrukuj
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kociński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kociński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-26 08:59:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kociński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-26 15:37:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kociński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-26 15:37:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4717 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony