ˆ

Katalog usług Urzędu Miasta Ełku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Informacja ogłoszona dnia 2015-06-26 15:37:29 przez Michał Kociński

Wprowadzenie:

Czynności urzędowe związane z wydaniem zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisanych lub ich braku przeprowadza się na wniosek podmiotu ubiegającego się o zaświadczenie. Procedura ma na celu opisanie kroków postępowania na potrzeby uzyskania przedmiotowego zaświadczenia.

Przebieg procedury:

  • KROK 1. Wypełnienie i złożenie wniosku.
Wnioskodawca składa wniosek o wydanie zaświadczenie o dokonanych wpisach w księgach stan cywilnego osobiście w Urzędzie, bądź korzysta z możliwości złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
Uczestnicy: Wnioskodawca
 
 
  • KROK 2. Analiza wniosku pod względem formalnym i merytorycznym.
Organ właściwy dokonuje weryfikacji złożonego wniosku pod względem kompletności oraz poprawności danych w nim zawartych.
Uczestnicy: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 
 
  • KROK 3. Wydanie zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach.
Na podstawie złożonego wniosku Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje zaświadczenie w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku nie ma charakteru odpisu aktów stanu cywilnego.
Zaświadczenie może być dostarczone w formie dokumentu elektronicznego w przypadku wyrażenia przez wnioskodawcę zgody na komunikację drogą elektroniczną na podstawie art.391 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Uczestnicy: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy procedura:

Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w zaświadczeniu stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Zaświadczenie może być również wydane na wniosek osób, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes prawny.

Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o adnotacjach pod aktem stanu cywilnego,
  2. Potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej.

Akapit nr 5 - brak tytułu

1. Osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Składanie wniosków: Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 253, 254
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 253, 254
 
2. Za pośrednictwem usługi na ePUAP.

Opłaty:

Opłata skarbowa – 24,00 zł za wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015, poz. 783 ze zm).
  2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 1741).
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobów prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz. 884 ze zm.).

FORMULARZ:

Wypełnij on-line Wypełnij i wydrukuj
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kociński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kociński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-26 08:58:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kociński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-26 15:37:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kociński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-30 10:39:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1805 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony