ˆ

Katalog usług Urzędu Miasta Ełku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Licencja na przewóz osób taksówką osobową

Informacja ogłoszona dnia 2015-06-26 15:37:26 przez Michał Kociński

Wprowadzenie:

Procedura określa tryb i zasady udzielania licencji na przewóz osób taksówką osobową.

Przebieg procedury:

 • KROK 1. Złożenie wniosku o wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową.
Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, na okres nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie transportu drogowego taksówką na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Przedsiębiorca jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia: zawiadomić o zawieszeniu.
Od 1.01.2014 r. przedsiębiorca zawieszający wykonywanie transportu drogowego taksówką będzie obowiązany zwrócić licencję do organu, który ją wydał.
Uczestnicy: Wnioskodawca
 
 • KROK 2. Weryfikacja wniosku i wydanie decyzji.
Licencje są wydawane według kolejności zgłoszeń w terminie do 1 miesiąca od złożenia wniosku.
Po weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o wydaniu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką osobową.
Uczestnicy: Prezydent Miasta Ełku

Kogo dotyczy procedura:

Przedsiębiorcę, ubiegającego się o wydanie licencji uprawniającej do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób taksówką.

Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

- Wypełniony wniosek o wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową:
Do wniosku należy załączyć:
 1. dokument stwierdzający tożsamość przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
 2. oświadczenie o niekaralności,
 3. kopię dokumentów stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych
  i psychologicznych
 4. kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem o przystosowaniu pojazdu jako taxi,
 5. dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem,
 6. kopię świadectwa legalizacji taksometru,
 7. kopię prawa jazdy,
 8. dowód uiszczenia opłaty.
Do wniosku składanego za pośrednictwem ePUAP należy załączyć dokumenty w postaci skanu.

Miejsce składania dokumentów:

1. Osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Składanie wniosków: kancelaria ogólna, pok. 114,
Miejsce załatwienia sprawy, pok. 246.
 
2. Za pośrednictwem usługi na ePUAP.

Opłaty:

Opłatę pobiera się za wydanie licencji na każdą taksówkę (obszar Miasta Ełku) w wysokości:
- do 15 lat – 200 zł,
- 15-30 lat – 250 zł,
- 30-50 lat – 300 zł.
 
Opłatę należy wpłacić na nr konta : 11 1020 4724 0000 3102 0038 8512

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie.
Termin wniesienia odwołania od decyzji licencji - 14 dni, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  (Dz.U. z 2013 r.,  poz. 1414 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 18 czerwca 2013 r.  w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z  tych  dokumentów  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 713).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych  (Dz.U.  z 2013 r., poz. 916).

FORMULARZ:

Wypełnij on-line Wypełnij i wydrukuj
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kociński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kociński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-26 08:57:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kociński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-26 15:37:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kociński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-25 08:10:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2757 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony