ˆ

Katalog usług Urzędu Miasta Ełku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości

Informacja ogłoszona dnia 2015-06-30 10:56:11 przez Michał Kociński

Wprowadzenie:

Procedura ma na celu ustalenie prawidłowego postępowania przy wystawianiu zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości. Zaświadczenia wystawianie są na podstawie prowadzonych rejestrów, bądź innych danych będących w posiadaniu przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Ełku.

Przebieg procedury:

 • KROK 1. Wypełnienie i złożenie wniosku.
Wnioskodawca składa wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości osobiście w urzędzie, bądź korzysta z opublikowanej przez urząd usługi publicznej na platformie ePUAP. 
Uczestnicy: Wnioskodawca
 
 
 • KROK 2. Analiza wniosku pod względem formalnym.
Złożony wniosek jest weryfikowany pod względem kompletności oraz poprawności danych w nim zawartych. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych, wnioskodawca wzywany jest pisemnie, bądź z użyciem środków komunikacji elektronicznej do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków we wniosku w ciągu 7 dni zgodnie z art. 64 §2 KPA wniosek pozostaje bez rozpoznania. Organ będący adresatem wniosku powiadamia wówczas wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.
Uczestnicy: Wystawca zaświadczenia
 
 
 • KROK 3. Wystawienie zaświadczenia.
Na podstawie prowadzonych rejestrów i stanów kont księgowych zaświadczenie zostaje wydane, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.
Zawiadomienie może być dostarczone w formie dokumentu elektronicznego w przypadku wyrażenia przez wnioskodawcę zgody na komunikację drogą elektroniczną na podstawie art.391 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Uczestnicy: Wystawca zaświadczenia
 
- Wnioskodawca – osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości.
- Wystawca zaświadczenia – odpowiedzialny pracownik Referatu ds. Podatków i Opłat Lokalnych.

Kogo dotyczy procedura:

Osoby prawne, osoby fizyczne.

Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w płatnościach podatków lokalnych,
 2. Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Miejsce składania dokumentów:

1. Osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Składanie wniosków: Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)
Miejsce załatwienia sprawy: Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)
 
2. Za pośrednictwem usługi na ePUAP.

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa w wysokości 21 zł za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych,
 2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w należnościach cywilnoprawnych.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które wnosi się za pośrednictwem Wydziału Finansów w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015, poz. 613 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ((Dz. U. 2015, poz. 783 ze zm).
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. roku w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1726).

FORMULARZ:

Wypełnij on-line Wypełnij i wydrukuj
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kociński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kociński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-26 08:57:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kociński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-30 10:56:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kociński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-30 10:56:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4693 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony