ˆ

Katalog usług Urzędu Miasta Ełku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym

Informacja ogłoszona dnia 2015-06-30 10:56:12 przez Michał Kociński

Wprowadzenie:

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek osoby ubiegającej się o nie. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczy terenu, który objęty jest ustaleniami miejscowego planu. W szczególnych przypadkach zaświadczenie wydaje się z planu, który utracił swoją ważność – zaświadczenie będzie wówczas zawierało stosowną adnotację o tym fakcie.
W przypadku nieruchomości, dla których nie ma planów zagospodarowania wydaje się również stosowne zaświadczenie o braku planu i o fakcie nieprzystąpienia do jego sporządzenia. Tego typu zaświadczenia są potrzebne do sporządzania aktów notarialnych w kancelariach notarialnych.

Przebieg procedury:

 • KROK 1. Wypełnienie i złożenie wniosku.
Wnioskodawca składa wniosek o wydanie zaświadczenia osobiście w urzędzie, bądź korzysta z opublikowanej przez urząd usługi publicznej na platformie ePUAP. Złożenie wniosku wiąże się z dokonaniem wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.
Uczestnicy: Wnioskodawca
 
 
 • KROK 2. Analiza wniosku pod względem formalnym i merytorycznym.
Złożony wniosek jest weryfikowany pod względem kompletności oraz poprawności danych w nim zawartych. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych, wnioskodawca wzywany jest pisemnie, bądź z użyciem środków komunikacji elektronicznej do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków we wniosku w ciągu 7 dni zgodnie z art. 64 §2 KPA wniosek pozostaje bez rozpoznania. Organ będący adresatem wniosku powiadamia wówczas wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.
Uczestnicy: Wystawca zaświadczenia
 
 
 • KROK 3. Wystawienie zaświadczenia.
Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaświadczenie zostaje wydane, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.
Zaświadczenie może być dostarczone w formie dokumentu elektronicznego w przypadku wyrażenia przez wnioskodawcę zgody na komunikację drogą elektroniczną na podstawie art.391 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Uczestnicy: Wystawca zaświadczenia
 
- Wnioskodawca – osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
- Wystawca zaświadczenia – odpowiedzialny pracownik Referatu Planowania Przestrzennego.

Kogo dotyczy procedura:

 1. Osoba fizyczna – działająca osobiście lub przez pełnomocnika,
 2. Osoba prawna – działająca przez swoje ograny lub działająca poprzez pełnomocnika,
 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca przez kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika.

Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu (nieruchomości) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 2. Potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej.

Miejsce składania dokumentów:

1. Osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Składanie wniosków: Kancelaria urzędu, pokój nr 114
Miejsce załatwienia sprawy: Referat Planowania Przestrzennego, pokój nr 232, 233
 
2. Za pośrednictwem usługi na ePUAP.

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego. Wydane zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 poz. 199 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015, poz. 783 ze zm).

FORMULARZ:

Wypełnij on-line Wypełnij i wydrukuj
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kociński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kociński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-26 08:55:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kociński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-30 10:56:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kociński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-23 12:46:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4199 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony