ˆ

Katalog usług Urzędu Miasta Ełku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaświadczene o nadaniu numeru porządkowego

Informacja ogłoszona dnia 2015-06-26 15:37:29 przez Michał Kociński

Wprowadzenie:

Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości jest niezbędnym dokumentem do notariusza, przy sprzedaży lub kupnie działki, do Sądu-Wydziału Ksiąg Wieczystych, celem aktualizacji położenia działki, do podmiotów publicznych.

Przebieg procedury:

 • KROK 1. Wypełnienie i złożenie wniosku.
Wnioskodawca składa wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego osobiście w urzędzie, bądź korzysta z opublikowanej przez urząd usługi publicznej na platformie ePUAP. 
Uczestnicy: Wnioskodawca
 
 • KROK 2. Wszczęcie postępowania na wniosek.
Organ właściwy na podstawie złożonego w biurze podawczym wniosku o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego, wszczyna postępowanie administracyjne. 
Uczestnicy: Prezydent Miasta Ełku
 
 • KROK 3. Analiza wniosku pod względem formalnym.
Organ właściwy dokonuje weryfikacji złożonego wniosku pod względem kompletności oraz poprawności danych w nim zawartych. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych, organ właściwy wzywa pisemnie, bądź z użyciem środków komunikacji elektronicznej wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych.
Uczestnicy: Prezydent Miasta Ełku
 
 • KROK 4. Analiza posiadanych danych i przygotowanie informacji potwierdzającej nadanie numeru porządkowego.
Organ właściwy dokonuje analizy i weryfikacji posiadanych danych związanych bezpośrednio z przedmiotowym wnioskiem celem potwierdzenia nadania numeru porządkowego.
Uczestnicy: Prezydent Miasta Ełku
 
 • KROK 5. Wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego.
Organ właściwy wystawia zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego lub odmawia potwierdzenia informacji o nadaniu numeru porządkowego w terminie do 7 dni od daty otrzymania wniosku.
Zaświadczenie może być dostarczone w formie dokumentu elektronicznego w przypadku wyrażenia przez wnioskodawcę zgody na komunikację drogą elektroniczną na podstawie art.391 Kodeksu postępowania administracyjnego – Dz. U. 2013 poz. 267.
Uczestnicy: Prezydent Miasta Ełku

Kogo dotyczy procedura:

Zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego wydaje się osobie mającej swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu.

Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego,
 2. Potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej.

Miejsce składania dokumentów:

1. Osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Składanie wniosków: Kancelaria urzędu, pokój nr 114
Miejsce załatwienia sprawy: Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr
 
2. Za pośrednictwem usługi na ePUAP.

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego. Wydane zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. 2003 r., Nr 166, poz. 1612 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015, poz. 783 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.10.2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości. (Dz. U. 2004 r., Nr 243, poz. 2432 ze zm.).

FORMULARZ:

Wypełnij on-line Wypełnij i wydrukuj
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kociński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kociński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-26 08:55:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kociński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-26 15:37:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kociński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-02 10:01:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1788 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony