ˆ

Katalog usług Urzędu Miasta Ełku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Nadanie numeru porządkowego budynku

Informacja ogłoszona dnia 2015-06-26 15:37:27 przez Michał Kociński

Wprowadzenie:

Ustalenie numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych budynkami nowo wybudowanymi, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania, a także prowadzenie i aktualizowanie ewidencji porządkowej nieruchomości należy do zadań gminy.
Czynności urzędowe z nadaniem numeru porządkowego nieruchomości przeprowadza się na wniosek właściciela. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli istniejąca numeracja nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami i/lub nie spełnia swojej porządkowej funkcji, zmiana numeracji może nastąpić z urzędu.
Okres oczekiwania na nadanie numeru porządkowego wynosi do dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

Przebieg procedury:

 • KROK 1. Wypełnienie i złożenie wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników.
Wnioskodawca składa wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości osobiście w urzędzie, bądź korzysta z opublikowanej przez urząd usługi na platformie ePUAP. 
Uczestnicy: Wnioskodawca
 • KROK 2. Analiza wniosku pod względem formalnym.
Organ właściwy dokonuje weryfikacji złożonego wniosku pod względem kompletności oraz poprawności danych w nim zawartych. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych, organ właściwy wzywa pisemnie, bądź z użyciem środków komunikacji elektronicznej wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych.
Uczestnicy: Prezydent Miasta Ełku
 
 • KROK 3. Analiza posiadanych danych.
Organ właściwy dokonuje analizy posiadanych danych związanych bezpośrednio z przedmiotowym wnioskiem. W razie potrzeby organ właściwy przeprowadza wywiad w terenie.
Uczestnicy: Prezydent Miasta Ełku
 
 • KROK 4. Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego
Organ właściwy wystawia zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego lub odmawia nadania numeru porządkowego w terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku.
Zawiadomienie może być dostarczone w formie dokumentu elektronicznego w przypadku wyrażenia przez wnioskodawcę zgody na komunikację drogą elektroniczną na podstawie art.391 Kodeksu postępowania administracyjnego – Dz. U. 2013 poz. 267.
Uczestnicy: Prezydent Miasta Ełku
 
- Wnioskodawca – właściciel nieruchomości lub podmiot władający nieruchomością.
- Prezydent Miasta Ełku – organ właściwy wydający zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego.

Kogo dotyczy procedura:

Uprawnionymi do złożenia wniosku o nadanie numeru porządkowego nieruchomości są właściciele nieruchomości oraz inne podmioty władające nieruchomością, uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków.

Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego wraz z załącznikami:
 • dla budynków wybudowanych:
  • potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania,
  • kopia mapy, na której kolorem  wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku,
 • dla budynków w trakcie budowy:
  • kserokopia ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę,
  • kopia mapy na której kolorem  wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku,
 • dla budynków prognozowanych do wybudowania:
  • opinia o przeznaczeniu nieruchomości wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu miejscowego kserokopię ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy,
  • kopia mapy na której kolorem  wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku.
2. Potwierdzenie wpłacenia opłaty skarbowej.

Miejsce składania dokumentów:

1. Osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Składanie wniosków: Kancelaria urzędu, pokój 114
Miejsce załatwienia sprawy: Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 234
 
2. Za pośrednictwem usługi na ePUAP.

Opłaty:

Oplata skarbowa w wysokości 10 zl.

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego. Wydane zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. 2015, poz. 783 ze zm).
 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).

FORMULARZ:

Wypełnij on-line Wypełnij i wydrukuj
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kociński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kociński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-26 08:55:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kociński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-26 15:37:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kociński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-26 15:37:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3306 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony