ˆ

Katalog usług Urzędu Miasta Ełku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Udostępnienie informacji publicznej

Informacja ogłoszona dnia 2015-06-26 15:37:29 przez Michał Kociński

Wprowadzenie:

Procedura określa tryb i zasady dostępu do informacji publicznej.
 
Każdy ma prawo do dostępu informacji publicznej. Od osoby składającej wniosek
o udostępnienie informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
W przypadku potrzeby uzyskania informacji publicznej, która nie została udostępniona w BIP Urzędu Miasta Ełku, zostanie ona udostępniana na wniosek. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonym we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem
i poinformowany o sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji. W takim przypadku, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku
o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.
Informacje publiczne, które mogą być niezwłocznie udostępnione, są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Przebieg procedury:

  • KROK 1. Złożenie wniosku.
Wnioskodawca składa wniosek o udostępnienie informacji publicznej. W wniosku należy określić przedmiot zapytania i oczekiwaną formę odpowiedzi. Urząd może udostępnić informację publiczną jako kopie ksero, wydruki, nagrania CD/DVD, udostępnić informację do wglądu w urzędzie. Przesłać informację pod wskazany adres pocztowy lub wysłać w formie elektronicznej na ePUAP, pocztę email lub udzielić informacji w formie ustnej.
Przy oczekiwanej odpowiedzi na adres ePUAP wymagana jest zgodna Wnioskodawcy na komunikację w formie elektronicznej.
Uczestnicy: Wnioskodawca
 
  • KROK 2. Udzielenie odpowiedzi.
Dysponent informacji publicznej przygotowuje i udostępnia informację. Jeżeli przygotowanie informacji jest związane z koniecznością poniesienia kosztów np. płyt CD/DVD, kopiowania dokumentów, wydruku, ksero, to należy poinformować o tym fakcie wnioskodawcę.
Uczestnicy: Reprezentant instytucji publicznej

Kogo dotyczy procedura:

Każda osoba fizyczna, prawna.

Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

Wypełniony wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
(Nie dotyczy przypadków ustnego / telefonicznego udostępnienia informacji).

Miejsce składania dokumentów:

1. Osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Składanie wniosków: Kancelaria urzędu, pokój nr 114
Miejsce załatwienia sprawy: Kancelaria urzędu, pokój nr 114
 
2. Za pośrednictwem usługi na ePUAP.

Opłaty:

Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe koszty (wysokość opłaty odpowiada tym kosztom). Wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej przez organ władzy publicznej następuje w drodze decyzji.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. z 2014 poz. 782 ze zmianami).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

FORMULARZ:

Wypełnij on-line Wypełnij i wydrukuj
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kociński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kociński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-26 08:53:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kociński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-26 15:37:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kociński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-26 15:37:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1735 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony